Followers

President

donderdag 1 juni 2017

Nederlands -- Matthew Ward, 30 MEI 2017Matthew Ward, 30 MEI 2017
Met de liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Irrationele terroristische handelingen en regeringen die burgerprotesten met geweld neerslaan zijn onvermijdelijk terwijl een derde dichtheidsbeschaving karmische ervaringen voltooid zodat die kan evolueren. Focus je echter niet op de droevige aspecten van zulke gebeurtenissen, maar zend in plaats daarvan jullie licht uit, de missie die je koos om de mensen van de Aarde te helpen spiritueel en bewust wakker te worden om geïnspireerd hun wereld naar het Gouden Tijdperk te transformeren.
Ons werd gevraagd hoe door “alleen maar licht uit te stralen” de Aarde kan helpen, en anderen vroegen zich af hoe licht, dat geabsorbeerd wordt door cellen in het lichaam, groei in spirituele en bewuste gewaarwording bevordert. Heel eenvoudig gesteld, licht is bewustzijn, de informatie in het DNA van de cellen, en DNA is hetgeen alle leven in dit universum ontwerpt. Een paar jaar geleden sprak ik over dit onderwerp en ik vroeg mijn moeder dat gedeelte van het bericht te kopiëren. 
Het is niet alleen het collectieve bewustzijn dat ervoor zorgde dat de planeet diep in de derde dimensie afdaalde en het daar millennia lang vasthield, maar recentelijker heeft het geholpen om daar weer uit op te stijgen. En omdat de Aarde van al haar hier aanwezige levensvormen houdt, is ze erop gebrand om zielen hun licht uit te laten stralen naar het collectieve bewustzijn, waar het slapende zielen een “lift” kan bieden naar spirituele gewaarwording en de cellulaire veranderingen die ze nodig hebben om fysiek naar het Gouden Tijdperk te gaan.
Er werd mij gevraagd waarom deze cellulaire veranderingen noodzakelijk zijn, en ik denk dat mijn antwoord zal aantonen waarom jullie hulp bij het creëren van dat glorieuze Tijdperk zo’n grote triomf is. De absorptie van licht herstelt het lichaams-DNA naar de staat die voorafging aan de wijzigingen door de duistere krachten van de cellulaire structuur van de aardse mensheid om hen “intellectueel, spiritueel en fysiek “omlaag te halen”. Als iets ‘een zonde’ kan worden genoemd, is het de inmenging met de groei van een ziel, en het is een overtreding van de universele wetten, wat nu precies is wat de duistere krachten deden met een hele beschaving. 
In hogere dimensies zijn cellen kristallijn en hun samenstelling omvat zuiverheid van karakter, spirituele helderheid en een lange fysieke levensduur, vrij van alle ziekten. Daartegenover nodigen de koolstofcellen van de derde dimensie-levensvormen de basiskarakteristieken uit die geassocieerd zijn met het kwaad, evenals grotendeels gereduceerde gedachtenkracht, ernstig verzwakte wil en een veelvoud aan fysieke, emotionele en mentale onvolkomenheden. Levens met die karakteristieken en zwakheden die dominant zijn in de lichamen van mensen en die weerspiegelt worden in hun gedachten, gevoelens en gedrag, werden opgeslagen in cellulaire herinneringen en verder gebracht van de ene generatie naar de volgende.
Het was die duivelse wijziging in het ontwerp van de mensheid, eonen geleden, die ervoor zorgde dat de zielenpersonages geleidelijk aan neerwaarts spiraalden van de lichtsferen naar de diepe derde dimensie, waar de planetaire marionetten van de duistere krachten de massa eenvoudig in onwetendheid konden houden omtrent hun oorsprong in het licht, hun onbeperkte potentieel om te manifesteren en het niet afgescheiden zijn van alle zielen van God en elkaar. Bovenkomen uit dat niveau van beperkingen, waar de duistere krachten heersten via hun krachtige hulpmiddel en brandstof – ANGST! – vereiste een heroïsche inspanning van de kant van zielen die steeds weer opnieuw incarneerden met de intentie de duistere invloed te overwinnen, maar faalden. De meesten van jullie spendeerden honderden levens in die probeer/faal cyclus, en deze keer slaagden jullie erin om eruit te breken! Door het licht te absorberen claimen jullie je god- en godinnenzelf weer en nemen jullie je rechtmatige plaats in onze universele familie in. (9 maart, 2009)

Ik vroeg mijn moeder ook om het deel in een van de boeken te kopiëren dat aanvullend inzicht geeft. (Laat in 1995, toen Matthew nog in Nirwana was, werden telepathische lijnen versterkt om inmenging door de duistere krachten in boodschappen van lichtwezens te voorkomen, en het volgende uittreksel uit Illuminations for a New Era werd telepathisch verzonden via wat hij “groepsdenken” noemde.)
     Kun je me iets vertellen over 12-strengen DNA?
Moeder Suzanne, we willen hier graag over praten. Het 12-strengen DNA dat tot nu toe aanwezig is in Aardmensen wordt opnieuw ingesteld om jullie voor te bereiden op het assimileren van het licht dat wordt uitgestraald om jullie spirituele en bewuste verbindingen met hogere dimensionele trillingsfrequenties te verhogen. In de neerwaartse duikeling vanaf het begin van de Schepping werd de oorspronkelijke 30-strengen DNA verminderd totdat het het huidige niveau in de derde dimensie bereikte.
DNA is de lichtsubstantie in het fysieke lichaam op cellulair niveau. Toen fysicaliteit voor het eerst plaatsvond, zo ver terug in de oudheid dat we op dit niveau niet kunnen bevatten wanneer, heerste er volledige conformiteit met de oorspronkelijke bouwmaterialen van de Schepper, zonder vragen of afwijkingen. Alle scheppingsmaterialen waren van licht.
Toen de materialen dichter werden ten behoeve van het manifesteren in vorm in plaats van in alleen licht en gewaarwording, waren er veranderingen nodig in de structuur van de DNA-elementen. Ze werden nauwer in samenstelling, aangezien de meer dichte lichamen en substanties om te bouwen werden gevisualiseerd en gemanifesteerd. Uiteindelijk werd de dichtheid zodanig dat het oorspronkelijke 30-strengen DNA gereduceerd werd tot slechts één streng in de primitiefste levensvorm die mogelijk was om te produceren, iets wat je sub-leven zou kunnen noemen. Jullie kennen deze niet, aangezien op Aardniveau minstens twee strengen vereist zijn.
Afdaling in dichtheid was een lange tijd de focus van het menselijk leven, derhalve werd jullie planeet bevolkt met mensen wiens afnemende aantal DNA-strengen het resultaat was van hun scheppende voornemen. Net zoals het voornemen om leven te produceren met een minimum aan DNA-strengen dat bewerkstelligde, is hetzelfde waar voor de corresponderende toename van strengen wanneer zielen zoeken naar hogere vormen van manifestatie. Dit gebeurt nu op Aarde, aangezien het de intentie is van sommige zielen om te ascenderen in plaats van statisch te blijven.
Moeder, bedankt. Wanneer je bedenkt hoe vaak we zeiden dat licht en liefde dezelfde energie zijn, en dat deze energie de sterkste kracht in de kosmos is, dan weet je dat wanneer het licht ernstig gereduceerd is in menselijke cellen, hetzelfde waar is voor hun vermogen om lief te hebben – en liefde is de sleutel tot zelfontwikkeling en tot het transformeren van werelden.
En nu, lieve familie, weten jullie ook waarom “alleen maar je licht uitzenden” onschatbaar is bij het helpen van de Aarde en al haar levensvormen. Bovendien, door dit te doen veranderen je cellen naar de kristallijnen structuur die DNA-uitbreiding mogelijk maakt, derhalve helpen jullie je eigen evolutionaire status vooruit. Dat betekent niet dat dit jouw hulp zelfdienend maakt –  sterkere beschavingen die zwakkere door de eeuwen heen helpen is hoe levensvormen stappen zetten om hun oorspronkelijk toebedeelde DNA te herkrijgen. Gedurende het ascentie-proces van de Aarde, dat haar naar niveaus van toenemend hoge trillingsfrequenties bracht, ontwierpen sommige zielen die daar incarneerden hun personages’ cellen met vier DNA-strengen, en het aantal zielen dat dit doet neemt toe.         
“Vraag Matthew alsjeblieft of hij ons kan helpen begrijpen hoe de wereldeconomie gereorganiseerd kan worden op een manier die eerlijker en rechtvaardiger is.”  We kunnen slechts algemene informatie bieden aangezien gedetailleerde plannen nog worden geformuleerd, zodat het nieuwe mondiale economische systeem geïnitieerd kan worden met zo weinig mogelijk onderbreking van bank- en investeringsdiensten voor het publiek en de eerlijke herverdeling van geld. Zoals ons is verteld zullen er twee hoofdactiviteiten zijn, elk talloze stappen behelzend nadat de illuminati-tentakels verwijderd zijn.
Eén hoofdactiviteit is het ontmantelen van het Systeem van de Federale Reserve, een bankenconsortium in eigendom van de illuminati dat tezamen met haar inkomsten-vergarende arm de mondiale economieën beïnvloedt, de IRS – inkomstenbelasting die wordt betaald door de burgers van de VS wordt niet gebruikt om hen te dienen, maar gaan in plaats daarvan naar illuminatie-schatkisten. De schulden van dat land en de schulden van alle landen aan het Internationaal Monetair Fonds zullen worden aangepast om leningbedragen die, zoals je zou kunnen zeggen, uit lucht werden gecreëerd te elimineren – de Feds betalen een paar centen voor elke rekening die ze geprint hebben, wat voor valuta ook, en lenen dat geld aan regeringen voor wat er op de rekening staat, plus rente. 
Het nieuwe monetaire systeem zal worden gebaseerd op edele metalen, zodat alle nationale valuta op dezelfde standaard worden afgestemd, waardoor het kopen en verkopen ervan wordt geëlimineerd, iets dat schade toebrengt aan ’s lands economieën wiens monetaire waarden aan inflatie onderhevig zijn. De illuminati hebben handig van valutahandel, alsook van het controleren van aandelenmarkten, het instellen van belastingen en rente geprofiteerd, dus door deze aspecten van de nationale economieën onder wijs en eerlijk bestuur te brengen is onderdeel van de reorganisatie. Schuldenkwijtschelding waar jullie mogelijk van hebben gehoord zal op individuele basis worden toegepast, niet allesomvattend.  
De andere hoofdactiviteit is het bemachtigen van de enorme rijkdommen van de illuminati, rijkdommen die op illegale en immorele wijze zijn verkregen, en deze fondsen te gebruiken om armoede te elimineren. Het geld zal worden verdeeld onder betrouwbare organisaties die zicht hebben op hoe deze het best kunnen worden ingezet voor afvalverwerking, huisvesting, scholing, gezondheidszorg-centra, wegen en bruggen, landbouw en het opstarten van kleine bedrijven – alles dat nodig is om de levensstandaard van de over de hele wereld in wanhoop verkerende armen, significant te verhogen. Tevens zullen de natuurlijke bronnen van alle naties, die nu in handen van de illuminati zijn, worden teruggegeven aan de burgerij.      
Personen met morele en spirituele integriteit, wijsheid en ervaring zullen in staat zijn dit monumentale tweezijdig streven, dat tijd vergt, volledig te implementeren wanneer de illuminati niet meer in beeld zijn. 
“Wat heeft Matthew te zeggen over het verschil tussen overtuigingen en weten?” Overtuigingen worden gevormd wanneer dezelfde informatie door één of meer externe bronnen wordt herhaald – ouders, leeftijdsgenoten, leraren, religieuze leiders, wetenschappers, regeringsfunctionarissen, mainstream media – en wanneer je ontdekt dat informatie niet volledig is of onjuist, verandert je overtuiging dienovereenkomstig. Weten bestaat diep vanbinnen; een constant doordrongen onbetwiste “juistheid” – het samenkomen van waarheid op zielsniveau en je bewustzijn.
Geliefde broeders en zusters, lichtwezens in dit universum eren jullie toegewijde dienst om de Aardefamilie te verheffen en ze steunen jullie met de kracht van onvoorwaardelijke liefde.

                                               ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________
LIEFDE en VREDE
Suzanne Ward

Vertaling: Rob & Marja

maandag 24 april 2017

Nederlands -- Matthew, 23 April, 2017Matthew, 23 April, 2017, NL
Met liefhebbende groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Jullie krijgen ontnuchterende retoriek aangaande Noord Korea te horen, en we verzekeren jullie dat er géén oorlog met dat land of enig ander land zal zijn. Jullie kunnen eveneens de mediahype omtrent Rusland’s nieuwe koude oorlog met Europa en de VS negeren – Rusland is één van de “ruggegraat”landen waarvan het doel vrede, economische stabiliteit en milieubescherming is. En de nucleaire rakettesten van Noord Korea vormen geen bedreiging – altijd waakzame bemanningen in jullie hemel zorgen er voor dat raketten  weigeren, zoals ze in de afgelopen jaren al in meer dan een dozijn gevallen hebben gedaan. Handelend volgens de aanbevelingen van collega's op de planeet, heeft één van de bemanningen de recente explosie, seconden na de lancering, van een raket veroorzaakt, als een psychologische terugslag voor het testprogramma en middel waardoor de spierballentaal kon de-escaleren. 
Het energieveld van mogelijkheden van de Aarde  toont dat ontevreden burgers in talloze landen anti-regeringsprotesten zullen initiëren of voortzetten en strijdende terroristengroepen zullen nog een tijdje langer noodzakelijk zijn; communicatielijnen die open zullen gaan zullen de vijandelijkheden tussen alle “vijanden” echter verminderen en uiteindelijk elimineren. Jullie compassie, sympathie en gebeden vloeien op natuurlijke wijze naar de vele millioenen die levensbedreigende ontberingen of andere ernstige moeilijkheden doorstaan, maar raak alsjeblieft niet verwikkeld in het karmische drama dat zichzelf uitspeelt. Jullie volharding in het licht helpt en inspireert de mensen om mede de toekomst te bepalen van de Aarde als vreedzame wereld waar iedereen in de overvloed deelt en in harmonie met de Natuur leeft.
Er werd ons gevraagd of lage trillingen of de woede van demonstranten hun doel niet ondermijnen, en het antwoord is: het doel beslist welke trillingen worden geproduceerd. Zou apartheid geëindigd zijn als de oorspronkelijke bewoners van Zuidafrika hun woede in protesten niet kenbaar hadden gemaakt zodat ze dezelfde civiele en wettelijke vrijheden verkregen als de immigranten die hen regeerden? Zouden vrouwenstemmen via de stemhokjes gehoord zijn als ze in protesten hun woede niet hadden overgebracht vanwege het hen ontzeggen van dezelfde rechten als mannen, waardoor ze daadwerkelijk dezelfde rechten verwierven? Het gebeurt maar zelden dat onrechtvaardigheid wordt gecorrigeerd, totdat de mensen die achtergesteld worden het eisen; woede kan een bondgenoot zijn wanneer actie wordt ondernomen ter ondersteuning van eerlijkheid en billijkheid. Kortom, wanneer er licht is in het doel van demonstranten worden er hoge trillingen geproduceerd; wanneer het doel van een demonstrantengroep is om hun eigen ideologieën op te dringen aan mensen met andere ideologieën, dan worden lage trillingen in overvloed geproduceerd.
“Ik kan mijn woede over iets dat mijn partner, met wie ik al drie jaar samen ben, verscheidene maanden geleden heeft gedaan, niet loslaten. Hij snapt niet hoe diep me dat raakte en hij wordt boos als ik er over wil praten. Ik weet dat woede slechte trillingen heeft en ik wil niet dat dit ons beiden van ascentie afhoudt. Wat kan ik doen?” Ons antwoord is van toepassing op iedereen die met woede over welke situatie dan ook te maken heeft, en eerst zullen we het hierover hebben in de context van een intieme relatie. Wanneer woede een heersende emotie is, zijn de effecten tweeledig: de energie van de woede doordringt de relatie; en de lage trilling van die energie vormt een barriere tussen het licht en het bewustzijn en de cellulaire structuur, waar lichtabsorptie essentieel is voor ascentie. Het wordt tijd om te overwegen of die relatie nog langer het belang van beide personen dient, omdat de karmische vereniging die zij in hun zielscontracten hebben gekozen is voltooid. Tijdens dit ongeëvenaarde tijdperk, met alles in het universum in versnelling, hebben zielen de gelegenheid al hun derde dichtheidskarma in één leven af te wikkelen, in plaats van in vele, en vaak is woede de motivator voor een stel om hun wegen te scheiden, zodat beiden verder kunnen gaan naar een andere gekozen ervaring.
Wanneer woede de relatie tussen ouders en kinderen of broers en zussen betreedt, en in overeenstemming is met hun overeenkomst van vóór de geboorte, geeft het ook groeikansen voor allen; maar nogmaals, dat deel van de overeenkomst voltooien hoeft geen jaren en jaren te duren. Wanneer langlopende verschillen niet opgelost kunnen worden, is de meest wijze koers die je voor jezelf kunt volgen, het volgen van je sterke intuïtieve gevoel – het vertrouwen van je intuïtie is onderdeel van je zielsontwikkeling, en dat is het doel van elke ziel in elk leven. 
Woede als voortvloeisel van een smeulende ontevredenheid kan het signaal zijn dat je ziel je bewustzijn een por geeft om een verandering aan te brengen in het gebied dat de sensatie oproept, wellicht het soort dienstbetrekking of een specifieke baan, een beroepsmatige betrokkenheid, de locatie waar je woont, of een cursus of studie. We hebben het niet over het handelen in een vlaag van woede of het impulsief volgen van een gril, maar juist weloverwogen stappen zetten in de richting die jou in sterke mate roept.
Laat ons jullie vertellen waarom woede zo sterk aanwezig is op deze wereld. De Aarde is een school waar studenten de ongeëvenaarde kracht en vreugde van liefde kunnen leren, evenals de consequenties van angst en woede – woede is een bijprodukt van angst en vaak gaan de twee hand in hand.  Via de Wet van Aantrekking zijn emotionele situaties zelf-bestendigend, en omdat woede en/of angst kunnen leiden tot gewelddadige handelingen of reacties, is het overwinnen van die emoties doorslaggevend in de evolutionaire reis van de ziel. Het is geen klas van hoogbegaafden, en velen moeten het keer op keer overdoen voordat ze kunnen slagen. Met het oog op de unieke kans de resterende karmische lessen tijdens één leven te kunnen voltooien en de uitgebalanceerde ervaring die ze nodig hebben om te evolueren, zijn massa’s zielen specifiek naar de Aarde gegaan voor nog een poging om de woede/angst-les onder ogen te zien.
Jullie hebben tijdperken in de geschiedenis namen gegeven als Ijstijd, Ijzertijd, Bronstijd enzovoort - misschien zou deze periode van planetaire turbulentie het Tijdperk van de Woede kunnen worden genoemd. Terwijl de Aarde naar steeds hogere trillingsniveau's stijgt, zullen mensen die voorheen hun energie hebben besteed aan woede in plaats daarvan hun energie op positieve paden richten die het Gouden Tijdperk van de Aarde zullen manifesteren.
" Mij werd verteld dat de wereld voor ons allemaal een school is om een beter inzicht en begrip te krijgen van kwaad en wat kwaad kan doen en wat we kunnen doen om dit kwaad te overwinnen. Als de Aarde bezig is te veranderen in een plek van Liefde en Licht, waar zullen we dan terecht kunnen om te leren over de effecten van kwaad aangezien we het nodig hebben om te leren over het evenwicht van goed en kwaad?” De Aarde is inderdaad een leerschool, zoals hierboven al werd gezegd, en van de overvloed aan dergelijke leercentra in dit universum staat de Aarde bekend als de beste - dat is de reden waarom zielen zo gedreven zijn om daar een lichaam aan te nemen. Onderdeel van het proces van jullie wereld in het worden van een plek van liefde en licht, is het gedeelte waarin individuen die zich bezighouden met kwaadaardige activiteiten kunnen zien wat het effect van hun daden op anderen is - en in sommige gevallen op de wereld - en zij kunnen leren hun neiging om op een dergelijke manier te handelen te overwinnen. Alleen zij die zich deze les eigen maken zullen met de Aarde opgaan terwijl ze haar ascentiereis vervolgt; degenen die dat niet doen zullen de geestenwereld van een beschaving van diepe derde-dichtheid betreden en in die wereld incarneren voor een nieuwe kans om deze essentiële les te leren. We voegen daaraan nog toe dat God niemand van Zijn kinderen als bbosdoeners beschouwt, maar eerder als "de minder goed functionerende leden van mijn kudde."   
Dit is een goed moment om de opmerkingen van deze lezer te bespreken: "Voor mij is het totaal niet logisch dat we vergeten wat er in ons zielscontract staat. Het zou veel verstandiger zijn als we dit wel zouden weten, zodat we de juiste beslissingen kunnen nemen en niet steeds dezelfde oude 'karmische lessen' hoeven te herhalen totdat we het begrijpen". Wij voelen dat er niets is wat beter de uitleg van de reden waarom we 'vergeten' weer kan geven dan wat God mijn moeder vertelde toen zij hier vele jaren geleden met Hem over sprak: "Als alles volkomen bekend was, als er niets zou zijn dat een onafhankelijk denken of besluit of activiteit nodig had, zou er dan wel een noodzaak zijn voor ervaringen op verschillende niveaus? Wat zou er dan te leren zijn? Waarom zou het leven zelf dan nodig zijn? We zouden ons dan naar het Einde kunnen spoeden, wat weer een Begin is, en alle levens van alle tijden zouden op dat bepaalde punt van Zijn blijven steken."
"Sommige Channelaars zeggen dat wij verantwoordelijk zijn voor ons eigen leven, maar we hebben geen controle over nucleaire straling; chemicaliën in meststoffen, pesticiden in voedsel; GMOvoedsel; fracking; olielekken; vernietiging van bossen; verplichte vaccinaties; chemtrails en andere vervuiling in lucht en water en al deze giftige substanties beschadigen onze gezondheid. In welke mate heeft dit invloed op ascentie?" De gifstoffen hebben een schadelijk effect op lichamen op dat van jullie, op dat van de Aarde en op dat van haar dieren, maar ze hebben geen enkel effect op de gestage voortgang van de ascentie van deze planeet of op het pad van ascentie van wie dan ook - het is onmogelijk om invloed te hebben op jullie vooruitgang in spiritueel bewustzijn, mits jullie geloven dat dit wel mogelijk is. Onthoud, wat je gelooft, creëert je realiteit! 
Maar laat ons jullie geruststellen over die situaties die jullie hebben genoemd. Universele familieleden leven temidden van jullie en bemanningen in jullie lhemel neutraliseren of verbeteren de effecten van nucleaire straling en welke vorm van gifstof dan ook en wanneer de bemanningen zich met jullie samen kunnen voegen en hun technologieën ter plekke beter in kunnen zetten, zullen jullie verbaasd en bemoedigd zijn hoe snel lucht, aarde en water tot zuiverheid kunnen worden hersteld.
Lezers die mijn moeder schrijven verwijzen gewoonlijk naar leden van beschavingen die jullie helpen, als ET's, en soms verwijzen wij eveneens op die manier naar hen, omdat het korter is en iedereen snapt wie wij bedoelen. Maar denk alsjeblieft aan hen zoals wij dat doen, als wie zij zijn: leden van onze universele familie. Wij zijn op zielsniveau allemaal onlosmakelijk met elkaar verbonden en in veel gevallen zijn deze helpers jullie voorouders - "familie" is de juiste manier om aan hen te denken.  
Velen van degenen die op deze planeet leven wisten, toen ze zich vrijwillig aanmeldden, dat ze te maken zouden krijgen met fysiek gevaar, financiële problemen, onrechtmatige opsluiting, serieuze gezondheidsproblemen of een handicap, een professionele geloofwaardigheid die in twijfel wordt getrokken, het verlies van geliefden, of uitsluiting door familie en vrienden die nog steeds in onbewustheid sluimeren. Wanneer je jezelf in enige van deze omschrijvingen herkent, weet je dat het leven van een lichtwerker niet een gemakkelijk leven is. Maar toch volg je je hart en je ziel en blijf je de mensen op Aarde helpen ontwaken, zodat deze leden van onze familie op hun evolutionaire pad vooruitgang kunnen boeken, net zoals jij dat hebt gedaan.
Alle lichtwezens in dit universum eren jullie onschatbare dienstbaarheid en steunen jullie met onvoorwaardelijke liefde.  
____________________________
Liefde en Vrede
Suzanne Ward
suzy@matthewbooks.com

vertaling: Rob & Marja

maandag 3 april 2017

Nederlands -- Matthew Ward, 2 April, 2017Matthew Ward, 2 April, 2017
Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. We spreken onze dank uit aan eenieder die zijn/haar waardering heeft uitgesproken over onze uitleg, vanaf deze positie, over ascentie, en we willen jullie de geweldige visie van één onzer lezers niet onthouden:
    "Ascentie is (voor mij) het zijn van de beste versie van jezelf.....wat dat ook maar moge zijn!!! Als je danst; wees de beste danser. Als je zingt, wees de beste zanger. Als je tuiniert, wees de beste tuinier. Als je schildert, wees de beste schilder. Wees de beste versie van jezelf!!! Door het beste uit jezelf te halen, herstel je op die manier je ziel (energie-innerlijke Chi levenskracht) en verhoog je je trillingsfrequentie....Dit kleine lichtje van mij. Ik ga het laten stralen!!!
    "Ik denk dat de belangrijkste inhoud die nog eens benadrukt dient te worden, is: 'Stop antwoorden buiten jezelf te zoeken. Ga naar binnen!!! De antwoorden zijn binnenin je te vinden. Verbind je met je hart, dat een machtig, goddelijk orgaan is."
Inderdaad! We hebben er vaak bij jullie op aangedrongen om naar je intuïtie te luisteren; boodschappen van de ziel aan het bewustzijn, waarin alle waarheid besloten ligt, en in één van de gesprekken van God met mijn moeder vertelde Hij haar: "Het hart is de zetel van de ziel." De ziel bestaat uit energie van liefde en het is het gebied rond het hart waar het gevoel van liefde wordt gevoeld. Het is met een goede reden dat jullie zeggen: "Ik hou van je met heel mijn hart" en dat jullie kleine hartsymbolen toevoegen aan liefdevolle berichtjes en met harten versierde valentijnskaarten sturen naar mensen die je bijzonder dierbaar zijn.
    "Zeer informatief en heel erg bedankt. Wat ik nog niet begrijp is hoe Het Gouden Tijdperk binnen ascentie past. Of is dat niet zo?" O ja, het past er absoluut zeker in. Stel je de ascentie van de Aarde voor als een trein die de aardbol volledig omcirkelt en haar passagiers als zielen die zich allemaal op hun eigen ascentie-reis bevinden. Ongeveer 80 jaar geleden begon deze trein in nagenoeg volkomen duisternis langzaam op gang te komen en iedereen ging aan boord. Door de decennia heen is de trein op stoom gekomen terwijl het steeds opnieuw om de wereld reisde, kinderen gingen aan boord en volwassenen van alle leeftijden verlieten de trein en de Aarde werd steeds lichter en lichter. Deze trein/passagiers-reis zal doorgaan totdat de Aarde helder zal schitteren en de luister van haar Gouden Tijdperk volledig tot bloei is gekomen - dit is de bestemming van de trein. De passagiers die aan boord zijn kunnen kort op het station verblijven, of een eeuw lang of nog langer, maar zij en iedere andere ziel die op de trein meereden terwijl het om de planeet bleef doorstomen zullen hun persoonlijke reis blijven vervolgen om uiteindelijk opnieuw te integreren met het Hoogste Wezen van dit Universum.  
Dit is de beste analogie die we konden bedenken om jullie de relatie te laten zien tussen dit sublieme Tijdperk en planetaire en persoonlijke ascentie, maar het verhaal houdt daar nog niet op. Sommige passagiers maakten spiritueel gezien en qua bewustzijn vooruitgang van de derde dichtheid naar de vierde voordat zij van boord gingen om Nirvana te betreden; weer anderen deden dit niet, maar de treinreis was maar één van de ontelbare kansen om deze mijlpaal te bereiken. De trein zal haar reis in steeds hogere trillingen blijven vervolgen en alle passagiers die dit in hun eigen voordeel gebruiken hebben de mogelijkheid om na een leven in de geestenwereld te beslissen naar de Aarde terug te keren of naar een andere wonderbaarlijke wereld van hun keuze.    
Wat betreft wat jij kunt doen om te helpen je eigen ascentie en die van de Aarde te “versnellen”, kunnen we zeggen: Leef het licht dat je bent, leef vanuit je hart, LIEFDE is de sleutel. Licht en liefde zijn dezelfde energie en vormen de meest machtige kracht in de kosmos; daarom is het voelen van liefde en het zenden van licht één en hetzelfde en vormen ze het hoogtepunt van de hulp bij ascentie. Door vol compassie te zijn, dankbaar, vergevend, gul, vriendelijk en eerlijk, straal je de hoge trilling uit die je leven verlicht en die licht toevoegt aan jullie wereld. Door vertrouwen te hebben in, en optimistisch te zijn over jullie toekomst en die van de Aarde, help je dat wat correspondeert met de energie die wordt gecreëerd en door de Aarde ondergedompeld in gouden wit licht te visualiseren stuur je dat stralende licht in het collectieve bewustzijn, de zogenoemde "universele soep" van waaruit alles in jullie wereld wordt gematerialiseerd.
"Vraag Matthew alsjeblieft of de doop ook effect heeft op het ascentie-proces."  Geen enkele zier. Het creëren van de gemandateerde religieuze rite van de doop is gedaan door de leiders van de kerk en stelt hen in staat meer controle over het gewone volk te krijgen. Dat gezegd hebbende creëert geloof iemands' werkelijkheid, en als die de doop als een vereiste stelt om "naar de hemel te gaan" en dit kan worden vergeleken met ascentie dan, ja, is de realiteit voor die persoon inderdaad dat de doop een essentieel aspect is voor ascentie.   
Hoe graag we ook zouden willen dat de politiek onze geliefde Aardse familie niet langer in zijn greep houdt, doet het dat nog steeds en we willen de vele verzoeken van lezers van over de hele wereld niet negeren om iets over de Presidenten van de VS, Obama en Trump, evenals de Russische President Poetin te zeggen, wiens handelingen een effect hebben dat hun nationale grenzen ver overschrijdt. Onthoud alsjeblieft, terwijl we jullie vragen en opmerkingen beantwoorden, wat we in voorgaande berichten hebben gezegd: Wij zijn apolitiek, beoordelen niemand, en houden onvoorwaardelijk van al onze broeders en zusters op Aarde.
Barack Obama is vandaag de dag met net zo veel licht vervuld als hij dat was toen Gaia zijn ziel heeft uitgekozen om President van de VS te worden op wat het goede moment zou zijn geweest voor een visionair als leider met spirituele en morele integriteit om ervoor te zorgen dat volken op steeds meer verlichte manieren kunnen leven. De timing, jullie jaar 2008, lag in lijn met dat wat de meesterplanners van het Gouden Tijdperk hadden voorzien dat overeen zou komen met de bereidheid van de beschaving tot spiritueel en bewust besef. Echter in een aantal jaren voor de eeuwwisseling waren er zielen, die ermee hadden ingestemd omstandigheden te creëren zodat door de massa gekozen karmische lessen konden worden gecreëerd alvorens men zich bij de lichttroepen kon voegen, die weigerden het laatste deel van hun overeenkomst te eerbiedigen. Doordat ze vielen voor de teugelloze macht en enorme rijkdommen, bleven ze zulke verwoestingen en dergelijk geweld op hun mars naar werelddominatie creëren zodat het een vertraging van 10 jaar heeft opgeleverd in de vooruitgang van het volk naar de status van bewustzijn die was voorzien.    
Aldus betrad Obama het Witte Huis toen verdeeldheid, hypocrisie, hebzucht, verraad, corruptie, geweld, armoede en oorlog mentaal nog woekerden. Door die pot van de derde dimensie kokende te houden waren de Illuminati in staat om alles wat hij voor zijn land en voor de wereld wilde doen te laten ontsporen of te verzwakken, en sloot hij, vanwege doodsbedreigingen aan zijn familie en belangrijkste aanhangers, compromissen of gaf hij aan hun eisen gehoor. Voor hem is het triest dat hij niet in staat was meer voor zijn land te doen en te helpen tijdens zijn presidentschap een vredige wereld tot stand te brengen, maar zijn motivatie blijft onverminderd sterk om naar deze doelen van de Aardse mensheid, die de toekomstvisie van Gaia vormen, toe te werken.  
Het was niet door voorbeschikking dat Donald Trump president zou worden, en het was geen karmische ervaring die hij in zijn zielscontract heeft gekozen. Het contract bevat wel positieve eigenschappen - intelligentie, gezondheid, rijkdom, doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen, ondernemerskwaliteiten, charisma - en zijn keuzes om deze eigenschappen in te zetten hebben hem de roem opgeleverd waarnaar hij op zoek was, maar zij hebben de wijsheid en handelswijze die een nationaal leider nodig heeft om te worden gerespecteerd en vertrouwd, niet tot leven gewekt. Zijn beslissing om president te willen worden kwam voort uit zijn ambitie om te slagen in een nieuw soort avontuur, en ironisch genoeg waren het de handlangers uit het Illuminati-kamp van Hillary Clinton die hem in staat hebben gesteld dit te doen. Hun stembedrog in de voorronden elimineerde Senator Bernie Sanders, wiens stemmen van de aanhangers hem in het Witte Huis hadden gebracht en de fout van de handlangers in het manipuleren van het tellen van de stemmen van de presidents-verkiezing bracht Trump de overwinning die in plaats van aan hem, aan Clinton zou hebben moeten toebehoren. Maar weinig mensen weten dit, dus wordt de vinger om de schuldige aan te wijzen officieel op Rusland gericht als zou zij zich hebben ingemengd in het electorale proces van de VS en er wordt gesuggereerd dat dit werd gedaan met medewerking van de Trump-campagne.    
De manier waarop  de uitkomst van de verkiezingen feitelijk tot stand kwam terzijde schuivend, zouden twee universele wetten die voortdurend in beweging zijn wie er ook in het Witte Huis zou zetelen beïnvloeden, en we spreken allereerst over de wet van aantrekking en hoe deze de presidentiele regering heeft beïnvloed. Door te handelen naar de verkiezingsbeloften stellen ze iedereen tevreden die wil dat het land de richting opgaat waar de beleidsvoornemens haar zouden brengen. Het grootste deel van de burgers wil voortbouwen op de vooruitgang die het land heeft geboekt bij civiele, wettelijke en milieuhervormingen. De wet van aantrekking is neutraal – die brengt simpelweg uit het collectieve bewustzijn terug wat overeenkomt met de energie van de gedachten, de gevoelens en handelingen van de mensen, daarbij datgene brengend wat in overeenstemming is met de vraag, om zo maar te zeggen. Omdat het overwicht van de energie gegenereerd wordt door de grotere aantallen van de burgerij, reageert deze onpartijdige wet in een proportioneel grotere mate op hun weerstand dan op de beleidsmaatregelen die de voorkeur hebben van de president en degenen die hem steunen. 
De andere wet heeft betrekking op trillingen, en draagt eveneens bij aan de weerstand tegen de koers van de regering. De neveneffecten van de trillingen behelzen wettelijke aanvechtingen tegen de ‘travel ban executive orders’ (inreisverbod-wetgeving) en het onvermogen om de voorgestelde zorgwetgeving tot stemming te brengen, de intenties waarvan jullie analisten terecht denken dat ze angst en discriminatie zullen voeden, en de rijken respectievelijk zullen bevoordelen. De lage trillingen uitgezonden door deze intenties, tezamen met die van de door de Executive Order teruggedraaide milieuveiligheidsmaatregelen, botsen met de hogere trillingen die op de planeet overheersen. Zoals al het andere wat er bestaat, zijn intenties energieën die op de ene of andere frequentie trillen, en het moment van het “dansen” van de twee tegenovergestelde trillingsniveaus ging in een oogwenk voorbij. Wanneer het daaruit voortvloeiende conflict tussen de niveaus niet door een ommekeer in de huidige koers van het land wordt beëindigd, zal het worden beëindigd wanneer eenheid wordt bereikt in de niveaus van lichtere energie, waar de Aarde naar op weg is..
Nu dan, er is binnen de Trump-regering meer gaande dan alleen die effecten van de universele wetten. Activiteiten van de president en zijn staf zijn gaande om publiekelijk leden van “de cabal”- Illuminati te identificeren en voor het gerecht te brengen – binnen en buiten de regering. Trillingen ondersteunen dit plan dat van mondiaal belang is; reacties echter op wat in alle oprechtheid in talloze gevallen alleen maar Trump’s gebrek aan gezond beoordelingsvermogen kan worden genoemd heeft de vraag opgeroepen of personen wiens hulp noodzakelijk is wel met hem willen werken, en dit heeft het slagen van dit plan in het Aardse energieveld van potentie van “waarschijnlijk” naar “mogelijk” verzwakt . Desalniettemin is dit geen reden tot ontsteltenis  - er is nog steeds kans van slagen via het presidentschap, en als dat niet gebeurt zal het via een andere weg komen. De lange periode van de duistere heerschappij van de Illuminati komt ten einde.
Ambtenaren, politiek analisten en mainstream media binnen de “vrije” pers papegaaien informatie die door de illuminati wordt geuit omtrent Vladimir Poetin, die consequent heeft geweigerd zijn krachten met hen te bundelen. Dat is waarom jullie horen dat hij een sluwe, meedogenloze dictator is die zich mengt in de zaken van andere regeringen en die een bedreiging vormt voor Europa, het “nepnieuws” over Hillary Clinton’s betrokkenheid bij een pedofielen-ring naar buiten heeft gebracht en een cyberspace oorlogsvoering heeft geïnitieerd. Terwijl de handen van Poetin mogelijk niet geheel schoon zijn, is dat profiel – zoals alle andere leugens die door de Illuminati worden verkondigd - verre van juist. Ze weten dat hij één van de belangrijkste spelers is, die inspanningen coördineren om de wereld van hun invloed te verlossen; hun duivelse activiteiten ontmaskeren en hen verantwoordelijk stellen; en hun illegaal verkregen fortuin bemachtigen en deze fondsen gebruiken om een einde te maken aan armoede, milieuschade en terroristengroeperingen.
Dat is zeker een zware opdracht, en de bij deze missie betrokken personen komen uit naties waarvan de geschiedenis, de cultuur, religie, bronnen en ideologieën verschillen. Maar hun doel is hetzelfde – een veiligere, gezondere wereld waar iedereen in haar overvloed deelt – en jullie zullen bewijs zien van hun vooruitgang terwijl het intensiverende licht deze mondiale onderneming versterkt.
We weten dat jullie soms moeilijk je geduld kunnen bewaren wanneer jullie wachten op het zichtbaar worden van bewijs en jullie vragen je af of mensen ooit in liefde en vrede samen kunnen leven. Ja, geliefden, dat kunnen ze en dat zullen ze, en we geven jullie deze bemoediging. 1 Mei is de Mondiale Dag van de Liefde, de 14e viering, gesponsord door de Love Foundation, welke is toegewijd aan het inspireren van onvoorwaardelijke liefde en vrede, wereldwijd. Het lezen van de website www.thelovefoundation.com zal jullie hart verblijden.
Alle lichtwezens in dit universum eren jullie dienstbaarheid aan het licht en steunen jullie met de kracht van onvoorwaardelijke liefde.
                _________________________________

LIEFDE EN VREDE
Suzanne Ward
 Vertaling: Rob & Marja
dinsdag 7 maart 2017

Nederlands -- Matthew op 6 mrt 2017Matthew op 6 mrt 2017 
Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Alles in jullie wereld roept de verandering van de wacht op, zogezegd. Openlijk en bedekt gaat actie op vele fronten snel, om de Aarde te bevrijden van de elementen die haar beschaving al millennia in slavernij hebben gehouden. En terwijl de vibraties omhoog gaan, zal de polarisatie van filosofieën en ideologieën dooien net als het ijs in de poolgebieden en uiteindelijk zal er eenheid van spirit zijn, wereldwijd. De bestemming van de bevolking van de Aarde zal zijn om vrij te wonen, in vrede, welzijn en blij in harmonie met de Natuur en we eren alle zielen die hun thuislanden verlieten om de gemeenschap te helpen, Aarde’s Gouden Eeuw, de glorieuze wereld die enorm in het continuüm bloeit, in de lineaire tijd.
In de voorbije maanden hebben we jullie interesses gericht op de wereld gebeurtenissen en deden dat verheugd maar wij hebben het voornaamste doel genegeerd, om verlichting te bieden en leiding die van pas zijn voor jullie evolutionaire reis. Talloze e-mails die naar mijn moeder werden gezonden, houden vragen en commentaar in die misvattingen aangeven over ascentie, een zaak die verwarrend is voor zielen die net ontwaken en misschien voor sommigen die bekend zijn met spirituele informatie. Ascentie moet correct worden begrepen en door iedereen antwoord te geven die schreef, beginnen we met deze pas gestuurde e-mail: “Een kennis vertelde me dat ze gechannelde boodschappen las die zeiden dat de Ascentie spoedig gaat gebeuren. Waarom vertelt Matthew hier niet over en hoe moet je je daarop voorbereiden?”
We weten niet op welk gebeuren de andere bronnen wijzen, dus we vertellen je vanaf ons voordelig punt over ascentie. Ten eerste zijn er twee soorten, de planetaire en de persoonlijke, en we beginnen met de eerste. Ongeveer 80 jaren geleden toen Gaia, de ziel die als de planeet het nu belichaamde, wat nu Aarde heet, uitriep om hulp, de stroom van hulp door machtige beschavingen die de ernstig verzwakte planeet stabiliseerden en voorkwam dat ze door de ruimte vloog en dat bepaalde verwoesting ook in staat stelde om los te schokken uit de diepe dichtheid en langzaam begon ze omhoog te gaan. Dat was het begin van de planetaire ascentie locatie-gewijs. (plaats-gewijs)
Laten we even uitweiden om iets te vertellen dat een punt van verwarring kan zijn. Daar dimensie en dichtheid beiden gebruikt worden in de context van ascentie, kan er gedacht worden dat ze verschillende fasen of aspecten van dit proces zijn, in plaats van termen die uitwisselend werden gebruikt. We voegen eraan toe dat dichtheid de meer wetenschappelijke term is omdat ascentie over energie gaat, die niet kan worden gemeten op wijzen die gebruikt worden om dimensies of iets te produceren, zeg: een dode of een stuk land.
Nu dan, de Aarde kruiste over de drempel van de vierde dichtheid in december 2012 en zal doorgaan met ascenderen totdat ze goed in de bovenste vijfde dichtheid zit waar ze origineel vandaan kwam. Maar tijdens de eonen waarop de planeet naar beneden spiraalde in de diepten van de derde dichtheid en daar vastzat, bleef Gaia in de vijfde dichtheid in de status van zielen ontwikkeling zitten.
Dit brengt ons bij de persoonlijke ascentie – een zielen groei in spiritueel en bewust besef, of ontwikkeling; ook dit is een proces, geen gebeuren dat alle mensen gelijkelijk beïnvloedt en tegelijkertijd. Het is zo dat de energie golven die de Aarde tegenkomt gunstige gebeurtenissen geeft waarvan haar mensheid kan voordeel hebben. Maar die sterke uitbarstingen van energie intensiveren alle karakteristieken en gedrag, en omdat alle individuen overeenkomstig reageren met hun positieve of negatieve basische inclinaties, en blijft de planeet met haar evenwichtige ascentie naar hogere astrale lagen gaan.
Wat betreft, indien persoonlijke ascentie begint, was het massale licht dat ongeveer 80 jaar geleden het leven van de Aarde redde, beschikbaar voor al haar bewoners, dus kun je zeggen dat het toen begon ongeveer voor mensen die ontvankelijk waren voor het licht. We zeggen ongeveer, want ascentie, ontwikkeling en vooruitgang, is het doel voor elke ziel in ieder leven.
Iedere ziel heeft haar unieke frequentie, of energiestromer, die bestuurd wordt door haar aanhechtingen – de gedachten, gevoelens en vrije wils-daden van de persoon – naar de vele fasen van groei in iedere dichtheid. Laat me de “vele” fasen veranderen in “onbeperkte” – en omdat ze allen de gelegenheden hebben die ze nodig hebben om terug op het spoor te komen, dan gaan andere zielen in vergelijking virtueel vliegen terug van de derde naar de vierde dichtheid.
Het is mogelijk dat de grootste oorzaak van verwarring over Ascentie getallen is. (aantallen). Dit universum heeft geen genummerde dichtheden en ook de zielen hebben die niet. Wij gebruiken getallen alleen om Aarde’s positie aan te geven of haar progressie locatie-gewijs en om de evolutionair status of vooruitgang van haar mensheid te laten zien, en de getallen van de laatsten kan werkelijk verschillen, daar Aarde’s locatiegetal het zelfde blijft.
De werkelijkheid is, dat dit universum zuivere energie is die stroomt zonder grenslijn tussen en latere dichtheid van “vorige” stromers en de “eerste” van de volgende hogere dichtheid, maar eerder is er een samengaan van de stromers omdat hun trilling snelheden zo gelijk zijn. Daarom zagen jullie geen dramatische veranderingen op 21 december 2012 of in de dagen en weken die erop volgden, zelfs terwijl de Aarde was begonnen om in de laagste laag rond te gaan van de vierde dichtheid. En ondanks de lange eeuwen waarin de Aarde bezoedeld was in de diepten van de derde dichtheid, stegen sommige zielen – God’s speciale boodschappers, andere afgezanten en visionairen- omhoog tijdens hun met licht gevulde levens.
Nu dan, hoe bereiden jullie je voor op ascentie? Dat is net zo gewoon als leven op goddelijke manieren, of zoals God zei: Wees vriendelijk.”
“Hoe veel meer jaren zal het kosten waarop de Aarde haar bestemming bereikt? Als er een definitief antwoord is, dan kennen wij dat niet. Jullie zullen merken dat de tijd sneller en sneller voorbijgaat terwijl de planeet lichtere en dan nog lichtere lagen ingaat, en op een bepaald punt zullen jullie je realiseren dat je in het tijdloze “afstand-loze” continuüm bent. Op dit moment, lieve broeders en zusters, als je probeert het leven voor te stellen in universeel bestaan, is een serie van gelijktijdige gebeurtenissen, en dat nodigt frustratie uit. Op zielen niveau weten wij dat leven, en als je “buiten de tijd” bent, lineair gesproken, dan zullen jullie je opnieuw verheugen dat je volledig bewust bent om in het continuüm te leven.
“Hoe lang zal het ons kosten en Gaia om door de vierde dimensie te gaan voordat we de vijfde dimensie beleven? Ik vond een boek dat hier overging en dat gaf 2032 als de datum waarop we de vijfde dimensie zouden ingaan.  De ziel Gaia ging nooit uit de vijfde weg, alleen haar planetaire lichaam deed dat, en wij kunnen niet zeggen hoe lang de Aarde door de vierde zullen transitioneren omdat het schatten in de lineaire tijd wat NU in het continuüm is niet met zekerheid kan worden gedaan. En, er is dat betekenisvolle verschil tussen de planetaire en persoonlijke ascentie.
De meester Lichtwerkers of ze over zichzelf nu wel als zodanig aan denken, zitten in het midden tot aan de vierde dichtheid, bewust en spiritueel en in sommige gevallen hoger, de zielen die kwamen uit de meest ontwikkelde werelden om te helpen bij het doen ontwaken van de volkeren van de aarde. Dat geeft iemand van jullie vrijwilligers immuniteit tot de volle serie van menselijke emoties, en episoden van verdriet, teleurstelling, wanhoop of andere gestreste gevoelens brengen jullie status in gevaar. Personen die in staat zijn om boven hun eigen uitdagingen te rijzen en de wereld’s tumult beleven kort de verrukking van de vijfde dimensie en de sensatie van dergelijke lichtheid dat er geen besef is om in een dicht lichaam te zijn.
Wat betreft de datum 2032, we willen ons niet uitlaten over een specifiek kalenderjaar in verbinding met enige fase van Aarde’s reis- van jullie – door het voornoemde probleem om variërende lagen van energie in een lineair tijdsframe te zetten.
“Hoe kan ik de religieuze fanatici in de familie overtuigen dat Armageddon/Apocalypse/Eind Tijd, NIET is wat voor ons ligt?  Ik wil niet dat ze worden overgeslagen als de Ascentie komt!”
We hebben over het ascentie proces gesproken zodat er geen noodzaak is om dat weer te bezoeken, en onze suggestie is van toepassing voor iedereen wier geliefden hun denken hebben afgesloten voor iets dat niet past bij hun opinies over godsdienst of een ander geloofsstelsel. Deel je ideeën en kennis met mensen die geïnteresseerd zijn, maar probeer alsjeblieft iemand die niet ontvankelijk is te laten geloven zoals jij gelooft. Elke ziel heeft aanspraak om in een rustige gang naar verlichting te gaan, en als dat niet verkregen wordt in dit leven, zal het wel in een volgend gebeuren – geen ziel wordt “achtergelaten”- en verschillende overtuigingen veranderen de liefdesbanden niet die zielen verbinden.
Moeder, ik zie dat de rest van de items op je lange lijst horen bij de persoonlijke ascentie en diverse zijn gelijk. We antwoorden op alles zonder de noodzaak voor je om er enigen te typen en we beginnen met de ontwikkelingsstatus van Aarde’s beschaving. Degenen die aan de lange kant van het spectrum zitten, zijn nog diep in de derde dichtheid, degenen aan de hoge kant naderen de eerste energiestromers van de vijfde. De status van de grote hoeveelheid is midden-naar de hoge derde dichtheid of de lagere vierde, ver ontwikkeld van de vergelijkbare weinige individuen die vast zitten in de diepten van de derde, en als de vibraties verder omhoog gaan, zal de evolutionaire progressie sneller en duidelijker in de bevolking zijn.
Ascentie heeft niets te maken met een stoffelijk lang leven; het heeft alles te maken met hoe dicht iemands besluiten en daden in het leven vastzitten aan het zielencontract.
Nee, ascentie heeft niet nodig dat de persoon zich ervan bewust is. Vele miljoenen ontwikkelen zich zonder dat ze dat weten. Als hun empathie, intuïtieve ontwikkeling, bewuste gedachten en vriendelijkheid passen bij ascentie terwijl ze nog op Aarde zijn, zullen ze een volledig begrip hebben als ze eenmaal in het Nirvana zijn.
Ascentie is tijdens het stoffelijke leven, niet iets dat komt in een felle veeg aan het einde. Dat is net zo met regressie – en alhoewel er niet zoiets is als een “doodsbed omkering die iemands ziel redt” wat ook een persoon doet tijdens de laatste dagen van het lichaam of uren “heeft zin” in zoverre als het binnengaan van het deel van Nirvana dat correspondeert met de energie van iemands gehele leven.
Het overgaan naar het spirit leven is geen “automatische ascentie”. Het leven in Aarde’s spirit wereld is net als een stoffelijk leven waarbij de vrije wil regeert, en Nirvana biedt zo’n brede serie aan van interessante activiteiten en fascinerende reizen dat sommige zielen zich uitleven in dat tijdverdrijf en de schitterende leer gelegenheden van dat rijk die erbij passeren. Er is geen oordeel wat dan ook om dat soort leven te kiezen; maar zielen die minimale pogingen doen om zich op een latere incarnatie voor te bereiden, hebben dan niet het ascentie voordeel in dat leven zoals de anderen hebben die zich verstandig voorbereiden.
Ascentie is geen stoffelijk verlaten van de Aarde om op een planeet van een hogere dichtheid te wonen, het is reizen met de Aarde voor een levenstijd gekozen in het zielencontract. Het is een misvatting dat er twee Aardes zijn – de “nieuwe” naar wie de mensen opstijgen en die leven in liefde en vrede terwijl de mensen die het niet doen op de “oude” blijven tussen geweld, corruptie en hebzucht.
Er is geen “aanvullende tijd” voor ascentie in de context van de vragen van lezers, maar in een andere context is dat er wel. Jij bent geen persoon die een ziel heeft, je bent een onsterfelijke ziel die een ander leven beleeft in een lichaam. Elke incarnatie – er kunnen vele duizenden zijn, zelfs miljoenen in een dergelijke variëteit van vormen, beschavingen en werelden die zo verschillend zijn van wat je kent dat je ze niet eens kunt voorstellen – en dat biedt potentiële groei in spiritueel en bewust besef, de herinnering van wat bekend is op zielen niveau: Jij bent een energie aspect van het Opperste Wezen van dit universum en onontwarbaar verbonden met alles door dit universum heen. Als dat wordt herinnerd in zijn volheid, begrijp je dat altijd al en dat je steeds meer een aspect van het massa bewustzijn bent geweest dat het Opperste Wezen is. Maar dat is niet het einde van je reis – de uiteindelijke bestemming is je kosmische Begin, het zuivere liefde-licht van de Schepper, de alomtegenwoordige, almachtige Eenheid van Alles.
Geliefde familie, het kan schijnen dat het her-ontdekken van kennis van het zielenniveau en het leven zelf meer complex wordt en verwarrend wordt als jullie evolueren. Het is een andersom weg – alles wordt eenvoudiger en helderder. De complexiteiten en verwarringen zijn waar jullie zijn, ze zijn de scheppingen van je gedachten, emoties en besluiten. Voor nu, laat de onvergelijkelijke macht van liefde je verheugd gidsen en met vertrouwen terwijl jullie doorgaan om je licht naar ieder van de Aarde door te stralen.
                                               _____________________________________
LOVE and PEACE
Suzanne Ward
 [OPMERKING van Suzy: Deze boodschap is “op tijd” omdat mijn reisje om familie te bezoeken werd uitgesteld tot mei.]
If this message was forwarded to you or you’re reading it on www.matthewbooks.com and would like to receive future messages directly, sending an email to messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com will register your address on the group moderator’s distribution list.]

donderdag 9 februari 2017

Nederlands -- Matthew Ward - 6 februari 2017Matthew Ward - 6 februari 2017

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Geruzie betreffende de politiek van de president van de Verenigde Staten, laat scherp een verdeelde natie zien en een behoedzame wereld, en net als wereldvrede begint bij een persoon die vrede van denken en hart heeft en dan weer een andere en weer een andere, zo is het in de eenheid van geest in een wereld gemeenschap. Nooit betekent dit overeenstemming met ideologieën of het vergoeilijken van daden die geweld doen aan jullie principes en waarden! Tegengesteld is het dat introspectie aspecten verlicht van het zelf die moeten worden versterkt voor bewuste en spirituele groei, en dit houdt het omhelzen in van gelijkaardigheden die verbinden in plaats van verschillen die verdelen.

E-mails die aan mijn moeder worden gezonden sedert de verkiezing, weerspiegelen diverse zorgen van veel mensen in de VS en van burgers ergens anders over hoe de nieuwe regering hun landen zal beïnvloeden. Daar we weten dat de buitengewone “terughoudendheid” van de hoge en lage vibraties in deze situatie niet langer kon doorgaan, was er geen helderheid in het energieveld van potentieel over hoe dit het hoogste goed van allen zou dienen. Toen, nee maar, was het alsof de twee trillingskampen zeiden: “Zullen we dansen?”

De dag na de inauguratie ceremonie, werd de Aarde in lichterlaaie gezet met licht. Bekend als de ‘Mars van Vrouwen’, gingen mannen, jong volwassenen en kinderen samen met vrouwen in honderden steden door de hele VS en enigen in diverse andere landen. Het waren niet alleen de vele gebieden of de miljoenen marcheerders die het spectrum vertegenwoordigden van de gemeenschappelijke diversiteit, die zo opmerkelijk de planeet oplichtte, het was ook hun verenigde bedoeling. De media publiceerde de gebeurtenissen als “anti-Trump” protesten, maar wij zien dat niet op die manier. De harmonieuze marcheerders waren niet aan het protesteren tegen wat ze niet willen, zij gaven hun kracht aan wat ze WEL willen: vrede, gelijkheid, respect, gezondheidszorg en legale rechten voor iedereen in jullie wereld; schone energie om de planeet te bewaren/beschermen.

Enkele dagen later legde een uitvoerende order die een 90-daagse specifieke reis ban opriep best verschillende reacties op rond de wereld – boosheid, vrees en verwarring. De vibraties van laag niveau uitgezonden door sterke emoties zijn uitlopers van het licht in het medeleven van de protestanten voor iedereen die persoonlijk aangedaan is, en een hogere bedoeling wordt ook gediend. Deze ban handelde als een fel knipperlicht om de aandacht naar de wereld te brengen, het verkeerde en hun discriminatie, en dit is een stevige stap naar het transmuteren van de energie van verdeeldheid in de energie van eenheid. Jullie zijn allemaal onontwarbaar verbonden op zielenniveau, aldus wat een beschadigt, beschadigt iedereen; wat een begunstigt, begunstig iedereen.

Dus, niet altijd zijn de dingen zoals ze schijnen. Jullie hebben een gezegde: “Elke wolk heeft een zilverenrandje,” wat zegt dat iets posit iefs kan bestaan zelfs in een situatie die geheel het tegengestelde schijnt te zijn. Inderdaad!

Vaak hebben we bij jullie aan gedrongen “Vrees niet,” en aan iedereen die schreef aan mijn moeder over hun angsten voor hun gezinnen en de wereld, zeggen we, wees alsjeblieft niet bang voor iets! Denk er altijd aan dat de energie van die krachtige emoties een tweeledig zwaard is: Dat is brandstof die de duisteren bekrachtigt, en de universele wet van aantrekking die voortdurend in beweging is, heeft betrekking op het persoonlijke en ‘t wereldlijke. De energie van angstige gedachten en gevoelens brengt meer angstige situaties voort; en tegengesteld, de energie van vertrouwen en optimisme brengt met licht gevulde sensaties en verbeterde omstandigheden.

Historische, gunstige verandering is niet begonnen aan de top en rimpelt naar beneden, die is begonnen met ‘achterban’ pogingen en golft omhoog. Voel je bemoedigd door te weten dat bewegingen om het foute goed te maken en om de zwakkeren en vertrapten in aantallen te laten groeien en succes rond de globe te brengen. Het begin en de start en omtrekken bij gelegenheid langs het pad van progressie zullen een tijdje langer duidelijk zijn, maar ‘pockets’ van tegenstand zullen minder worden als vibraties niet langer iets met duistere bedoeling zullen ondersteunen. Dat gebeurt niet in een keer, maar uiteindelijk zullen mensen samen met het licht en op licht gebaseerde activiteiten, overheersen.

Bernie Sanders en de filosofieën die hij omhelst zitten bij die parameters, dus laten we een beetje afdwalen en de vragen van lezers beantwoorden over hem. Hij ondersteunde Hillary Clinton omdat hij voelde dat zij de betere was van de twee genomineerden, en hij sprak ten gunste van haar alleen na het Democratische Commitee dat instemde om als partij planken de zaken van belang naar zijn supporters in te houden. Ja, hij ontdekte dat met het stemmen tellen talloze voorverkiezingen gezwendeld waren en op spijtige momenten niet uitdagend waren namens de meerderheid die vóór hem stemde; hij had er geen idee van dat als het bedrog was uitgelekt, vibraties hem naar presidentschap hadden geleid in een geweldige aardverschuivende victorie. Hij weet niet of hij voor het presidentschap in 2020 gaat; hij wil in het publieke oog blijven als een sterke voorstander en een stem uit het congres voor de hervormingen die hem zoveel aanhangers gaven.

Nu dan, laten we spreken over degenen die voelen dat ze geen adequate lichtwerkers zijn omdat ze niet kunnen deelnemen aan marsen of actief zijn in progressieve organisaties of financiële ondersteuning geven aan waardevolle zaken. Lieve mensen, door licht te zenden aan degenen die erbij kunnen worden betrokken, vergroot je hun effectiviteit tien keer zoveel. Het licht dat je naar hen die in de mars zijn, zendt en naar de reis ban protesteerders heeft effect gehad, en dat heeft ook hun beslistheid versterkt om door te gaan met hun pogingen naar eerlijke en rechtvaardige oplossingen. Om zeker te zijn waren er veel lichtwerkers in de massa in die dagen, maar de meeste andere deelnemers kennen die term niet eens, noch is dat noodzakelijk. Het licht in hun passie voor de wereld wordt een betere plek voor iedereen die deze wereld laat bloeien tot in hun vruchten toe. Onderschat nooit de kracht van licht die je in de wereld uitstraalt!

Het volgende is een uittreksel uit een e-mail die door een lezer in Londen is geschreven: “Toen ik (het medium) vroeg naar jullie chaotische politieke situatie, zei hij dat ontwikkelde geesten niet in politieke zaken duiken. Als hij gelijk heeft, vraag Matthew dan waarom de zielen op dit station dat wel doen.” Dat medium heeft absoluut gelijk, als hij bedoelt met “duiken in” deelnemen aan de zijde van partisanen of proberen iemand te beïnvloeden over een zaak. Nooit is dat onze interesse geweest, en helemaal niet de bedoeling – in diverse boodschappen hebben we gezegd dat we apolitiek zijn en niet veroordelend. Dus, waarom spreken we dan wel over “politieke zaken”?

De volken op de Aarde begrepen niet waarom er eeuwig gewar was die zoveel doden en buitengewone verwoesting gaf en omdat wapens modern zijn tot op het punt van zelfs de vernietiging van de wereld, werden ze toenemend bang over wat er voor hen lag. Ze wisten niet dat hun angst het voeden was van de duisteren, voor het najagen van hun wereld overheersing en voor het verminderen van de bevolking; ze wisten niet dat het hun vrees was om het universum te vertellen dat ze meer situaties wilden om zich bang voor te voelen. Daarom, als ooit de beschaving vrijelijk en blij in een wereld wilde leven die hersteld was naar gezondheid en schoonheid, zoals Gaia wilde, moest er iets gedaan worden om die cyclus van vrees te stoppen. Maar door de universele wet waarbij geen spiritueel ontwikkelde wezens hun hulp konden opleggen op een derde dichtheid beschaving; het moest dus een bevolkingsbesluit zijn over het soort wereld die zij wilden hebben en ze moesten er naar toe werken om die te bereiken.

En zo was het dat toen de hoogste raad Aarde’s Gouden Tijd plande in overeenstemming met Gaia’s wens, het een deel van het plan was om die oproep naar talloze boodschappers uit het licht en hun respectievelijke ontvangers te zenden om de reden te verlichten dat Aarde in de staat is die ze is, en hoe de mensen dat kunnen veranderen. Deze geschiedenis slaat niet op die in al de eeuwen oorlogen en die in allerlei vormen van onderdrukking veroorzaakt werden door politieke leiders die gevangen waren door het duister en die hun rijk uitbreidden totdat ze alle instituten bezaten die het leven op aarde besloeg. Onze missie is om uit te leggen wat die geheime regering en zijn wereldlijk netwerk heeft gedaan en ook om jullie licht te geven over wie jullie zijn – unieke, niet gewelddadige, eeuwige zielen die onafscheidelijk verbonden zijn met het Opperste Wezen van dit universum en alle andere zielen. Jullie missie is om die kennis te delen met iedereen die er voor ontvankelijk is en erbij zeggen dat liefde en eenheid de manier is voor een wereld die de wensen van Aarde’s beschaving vervult.

De millennia van duistere overheersing gaan eindigen omdat het zich intensiverende Licht onder de wens ligt van de volken en de wil om in een vredige wereld te leven waar leiders eervol zijn, wetten rechtvaardig zijn, waar diversiteit wordt gerespecteerd en iedereen in de overvloed deelt. Behalve voor de paar die proberen om nucleaire oorlogskoppen te lanceren,
die de Schepper als geschenk van de vrije wil voor elke ziel voorrang krijgt boven al het andere. Het is de collectieve vrije wil van Aarde’s bevolking die in lineaire tijd de volheid van de Gouden Tijd schept die alreeds tiert in het continuüm en jullie lieve broeders en zusters zijn er om in de voorhoede van deze evolutionaire reis te zijn die de mensen hebben ondernomen.

In al de jaren van onze boodschappen, hebben veel lezers ons gevraagd om hen vaker en meer te schrijven en we noemen deze recentste vraag: “Dit is zo’n verwarrende chaotische tijd. Begin alsjeblieft om jullie boodschappen wekelijks te zenden zodat wij weten wat er feitelijk gebeurt en wat “niet waar” en nieuw is.”

Jullie worden ondergedompeld in informatie en ja, jullie moeten weten wat feitelijk is en wat niet waar is. “De vrije pers” rapporteert nog steeds wat de Illuminati willen dat je denkt en verzuimen te vertellen wat ze niet willen dat jullie weten en niet alles op het Internet is vertrouwd – veel ervan is gebaseerd op het niet weten van feiten; opzettelijke fouten, inclusief gechannelde boodschappen die zeggen van ontwikkelde wezens te komen; artikelen met verstoorde gegevens die als accuraat gezien worden; of afwijkende opinies gepresenteerd als feitelijk. Dus is het begrijpelijk dat individuen kijken naar bronnen van informatie waarvan ze voelen dat die vertrouwelijk zijn.

Maar het afhankelijk worden van onze boodschappen streeft het doel voorbij van het bieden van verlichting, leiding en bemoediging dus leer te vertrouwen wat je intuïtief weet dan heb je ons of andere boodschappen uit het licht, niet langer nodig. Een integraal deel van zelf-ontdekking – zielen ontwikkeling is het vertrouwen op je intuïtie, boodschappen uit het zielen niveau aan het bewustzijn, en daarom is het dat we bij jullie hebben aangedrongen om naar binnen te gaan voor antwoorden. Jullie ziel – jij! – is deel van het massa bewustzijn waarin alles wordt geweten. Dit kosmische opslaghuis van kennis, van intuïtief weten, wacht erop om te worden onthuld als je er bewust voor klaar bent. Als je merkt dat je informatie bereikt die “boven en verder dan je gedachten is”, zogezegd, geef er dan aandacht aan – je ziel zegt je wat je moet weten op dat moment.

Sommigen van jullie hebben gevraagd om te weten of je je intuïtie juist vertaalt. Intuïtie heeft geen vertaling of analyse nodig – het is je oorspronkelijke natuurlijke reactie voor informatie. Als dat licht in je hartruimte stroomt, dan is het zeer waarschijnlijk waar; als er een ruk van weerstand is, dan is het zeer waarschijnlijk niet waar. Het leren om ingeboren kennis te vertrouwen kan zich snel ontwikkelen, maar normaal heeft het oefening nodig, en geduld is je bondgenoot. Wees je er bewust van dat een denken dat gesloten is om de waarde van informatie te zien, die verschilt van godsdienstige of ideologisch denken een grens is die de zielenniveau kennis afhoudt om het bewustzijn te bereiken.

Geliefde familie, we kunnen niet te vaak zeggen dat LIEFDE de sleutel is voor het leven dat je wilt, naar de wereld waarvoor je hier bent om die te scheppen. Als je niet de myriaden wegen kent waarin je liefde uitdrukt of die je misschien niet herinnert, als je onze boodschappen leest die deze inhouden, is het zeker om je hart te verlichten. [9 december 2016]

Lichtende wezens door dit universum heen juichen jullie steeds verder toe en ondersteunen jullie met onvergelijkelijke macht van onvoorwaardelijke liefde.
______________________________________

LIEFDE en VREDE
Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Vertaling: Winny

[Opmerking van |Suzy: Ik bedoek mijn familie in Latijns Amerika in maart, dus de volgende boodschap zal zijn aan het eind van die maand of vroeg in april.

Als je deze boodschap doorgestuurd kreeg of deze leest op www.matthewbooks.com en je wilt graag de volgende boodschappen direct krijgen, zend dan een email naar messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com. Die zullen je e-mail opnemen met je adres op de groep moderator distributielijst. ]

PRGInstructions HERE
invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/


Aartsengel Michaël over NESARA, bestrijden van de Cabal/kliek, en Ascentie


Een gesprek in 3 delen tussen Aartsengel Michaël en Steve Beckow op 3 oktober 2011.

Deel 1         -         Deel 2         -         Deel 3