Followers

dinsdag 7 maart 2017

Nederlands -- Matthew op 6 mrt 2017Matthew op 6 mrt 2017 
Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Alles in jullie wereld roept de verandering van de wacht op, zogezegd. Openlijk en bedekt gaat actie op vele fronten snel, om de Aarde te bevrijden van de elementen die haar beschaving al millennia in slavernij hebben gehouden. En terwijl de vibraties omhoog gaan, zal de polarisatie van filosofieën en ideologieën dooien net als het ijs in de poolgebieden en uiteindelijk zal er eenheid van spirit zijn, wereldwijd. De bestemming van de bevolking van de Aarde zal zijn om vrij te wonen, in vrede, welzijn en blij in harmonie met de Natuur en we eren alle zielen die hun thuislanden verlieten om de gemeenschap te helpen, Aarde’s Gouden Eeuw, de glorieuze wereld die enorm in het continuüm bloeit, in de lineaire tijd.
In de voorbije maanden hebben we jullie interesses gericht op de wereld gebeurtenissen en deden dat verheugd maar wij hebben het voornaamste doel genegeerd, om verlichting te bieden en leiding die van pas zijn voor jullie evolutionaire reis. Talloze e-mails die naar mijn moeder werden gezonden, houden vragen en commentaar in die misvattingen aangeven over ascentie, een zaak die verwarrend is voor zielen die net ontwaken en misschien voor sommigen die bekend zijn met spirituele informatie. Ascentie moet correct worden begrepen en door iedereen antwoord te geven die schreef, beginnen we met deze pas gestuurde e-mail: “Een kennis vertelde me dat ze gechannelde boodschappen las die zeiden dat de Ascentie spoedig gaat gebeuren. Waarom vertelt Matthew hier niet over en hoe moet je je daarop voorbereiden?”
We weten niet op welk gebeuren de andere bronnen wijzen, dus we vertellen je vanaf ons voordelig punt over ascentie. Ten eerste zijn er twee soorten, de planetaire en de persoonlijke, en we beginnen met de eerste. Ongeveer 80 jaren geleden toen Gaia, de ziel die als de planeet het nu belichaamde, wat nu Aarde heet, uitriep om hulp, de stroom van hulp door machtige beschavingen die de ernstig verzwakte planeet stabiliseerden en voorkwam dat ze door de ruimte vloog en dat bepaalde verwoesting ook in staat stelde om los te schokken uit de diepe dichtheid en langzaam begon ze omhoog te gaan. Dat was het begin van de planetaire ascentie locatie-gewijs. (plaats-gewijs)
Laten we even uitweiden om iets te vertellen dat een punt van verwarring kan zijn. Daar dimensie en dichtheid beiden gebruikt worden in de context van ascentie, kan er gedacht worden dat ze verschillende fasen of aspecten van dit proces zijn, in plaats van termen die uitwisselend werden gebruikt. We voegen eraan toe dat dichtheid de meer wetenschappelijke term is omdat ascentie over energie gaat, die niet kan worden gemeten op wijzen die gebruikt worden om dimensies of iets te produceren, zeg: een dode of een stuk land.
Nu dan, de Aarde kruiste over de drempel van de vierde dichtheid in december 2012 en zal doorgaan met ascenderen totdat ze goed in de bovenste vijfde dichtheid zit waar ze origineel vandaan kwam. Maar tijdens de eonen waarop de planeet naar beneden spiraalde in de diepten van de derde dichtheid en daar vastzat, bleef Gaia in de vijfde dichtheid in de status van zielen ontwikkeling zitten.
Dit brengt ons bij de persoonlijke ascentie – een zielen groei in spiritueel en bewust besef, of ontwikkeling; ook dit is een proces, geen gebeuren dat alle mensen gelijkelijk beïnvloedt en tegelijkertijd. Het is zo dat de energie golven die de Aarde tegenkomt gunstige gebeurtenissen geeft waarvan haar mensheid kan voordeel hebben. Maar die sterke uitbarstingen van energie intensiveren alle karakteristieken en gedrag, en omdat alle individuen overeenkomstig reageren met hun positieve of negatieve basische inclinaties, en blijft de planeet met haar evenwichtige ascentie naar hogere astrale lagen gaan.
Wat betreft, indien persoonlijke ascentie begint, was het massale licht dat ongeveer 80 jaar geleden het leven van de Aarde redde, beschikbaar voor al haar bewoners, dus kun je zeggen dat het toen begon ongeveer voor mensen die ontvankelijk waren voor het licht. We zeggen ongeveer, want ascentie, ontwikkeling en vooruitgang, is het doel voor elke ziel in ieder leven.
Iedere ziel heeft haar unieke frequentie, of energiestromer, die bestuurd wordt door haar aanhechtingen – de gedachten, gevoelens en vrije wils-daden van de persoon – naar de vele fasen van groei in iedere dichtheid. Laat me de “vele” fasen veranderen in “onbeperkte” – en omdat ze allen de gelegenheden hebben die ze nodig hebben om terug op het spoor te komen, dan gaan andere zielen in vergelijking virtueel vliegen terug van de derde naar de vierde dichtheid.
Het is mogelijk dat de grootste oorzaak van verwarring over Ascentie getallen is. (aantallen). Dit universum heeft geen genummerde dichtheden en ook de zielen hebben die niet. Wij gebruiken getallen alleen om Aarde’s positie aan te geven of haar progressie locatie-gewijs en om de evolutionair status of vooruitgang van haar mensheid te laten zien, en de getallen van de laatsten kan werkelijk verschillen, daar Aarde’s locatiegetal het zelfde blijft.
De werkelijkheid is, dat dit universum zuivere energie is die stroomt zonder grenslijn tussen en latere dichtheid van “vorige” stromers en de “eerste” van de volgende hogere dichtheid, maar eerder is er een samengaan van de stromers omdat hun trilling snelheden zo gelijk zijn. Daarom zagen jullie geen dramatische veranderingen op 21 december 2012 of in de dagen en weken die erop volgden, zelfs terwijl de Aarde was begonnen om in de laagste laag rond te gaan van de vierde dichtheid. En ondanks de lange eeuwen waarin de Aarde bezoedeld was in de diepten van de derde dichtheid, stegen sommige zielen – God’s speciale boodschappers, andere afgezanten en visionairen- omhoog tijdens hun met licht gevulde levens.
Nu dan, hoe bereiden jullie je voor op ascentie? Dat is net zo gewoon als leven op goddelijke manieren, of zoals God zei: Wees vriendelijk.”
“Hoe veel meer jaren zal het kosten waarop de Aarde haar bestemming bereikt? Als er een definitief antwoord is, dan kennen wij dat niet. Jullie zullen merken dat de tijd sneller en sneller voorbijgaat terwijl de planeet lichtere en dan nog lichtere lagen ingaat, en op een bepaald punt zullen jullie je realiseren dat je in het tijdloze “afstand-loze” continuüm bent. Op dit moment, lieve broeders en zusters, als je probeert het leven voor te stellen in universeel bestaan, is een serie van gelijktijdige gebeurtenissen, en dat nodigt frustratie uit. Op zielen niveau weten wij dat leven, en als je “buiten de tijd” bent, lineair gesproken, dan zullen jullie je opnieuw verheugen dat je volledig bewust bent om in het continuüm te leven.
“Hoe lang zal het ons kosten en Gaia om door de vierde dimensie te gaan voordat we de vijfde dimensie beleven? Ik vond een boek dat hier overging en dat gaf 2032 als de datum waarop we de vijfde dimensie zouden ingaan.  De ziel Gaia ging nooit uit de vijfde weg, alleen haar planetaire lichaam deed dat, en wij kunnen niet zeggen hoe lang de Aarde door de vierde zullen transitioneren omdat het schatten in de lineaire tijd wat NU in het continuüm is niet met zekerheid kan worden gedaan. En, er is dat betekenisvolle verschil tussen de planetaire en persoonlijke ascentie.
De meester Lichtwerkers of ze over zichzelf nu wel als zodanig aan denken, zitten in het midden tot aan de vierde dichtheid, bewust en spiritueel en in sommige gevallen hoger, de zielen die kwamen uit de meest ontwikkelde werelden om te helpen bij het doen ontwaken van de volkeren van de aarde. Dat geeft iemand van jullie vrijwilligers immuniteit tot de volle serie van menselijke emoties, en episoden van verdriet, teleurstelling, wanhoop of andere gestreste gevoelens brengen jullie status in gevaar. Personen die in staat zijn om boven hun eigen uitdagingen te rijzen en de wereld’s tumult beleven kort de verrukking van de vijfde dimensie en de sensatie van dergelijke lichtheid dat er geen besef is om in een dicht lichaam te zijn.
Wat betreft de datum 2032, we willen ons niet uitlaten over een specifiek kalenderjaar in verbinding met enige fase van Aarde’s reis- van jullie – door het voornoemde probleem om variërende lagen van energie in een lineair tijdsframe te zetten.
“Hoe kan ik de religieuze fanatici in de familie overtuigen dat Armageddon/Apocalypse/Eind Tijd, NIET is wat voor ons ligt?  Ik wil niet dat ze worden overgeslagen als de Ascentie komt!”
We hebben over het ascentie proces gesproken zodat er geen noodzaak is om dat weer te bezoeken, en onze suggestie is van toepassing voor iedereen wier geliefden hun denken hebben afgesloten voor iets dat niet past bij hun opinies over godsdienst of een ander geloofsstelsel. Deel je ideeën en kennis met mensen die geïnteresseerd zijn, maar probeer alsjeblieft iemand die niet ontvankelijk is te laten geloven zoals jij gelooft. Elke ziel heeft aanspraak om in een rustige gang naar verlichting te gaan, en als dat niet verkregen wordt in dit leven, zal het wel in een volgend gebeuren – geen ziel wordt “achtergelaten”- en verschillende overtuigingen veranderen de liefdesbanden niet die zielen verbinden.
Moeder, ik zie dat de rest van de items op je lange lijst horen bij de persoonlijke ascentie en diverse zijn gelijk. We antwoorden op alles zonder de noodzaak voor je om er enigen te typen en we beginnen met de ontwikkelingsstatus van Aarde’s beschaving. Degenen die aan de lange kant van het spectrum zitten, zijn nog diep in de derde dichtheid, degenen aan de hoge kant naderen de eerste energiestromers van de vijfde. De status van de grote hoeveelheid is midden-naar de hoge derde dichtheid of de lagere vierde, ver ontwikkeld van de vergelijkbare weinige individuen die vast zitten in de diepten van de derde, en als de vibraties verder omhoog gaan, zal de evolutionaire progressie sneller en duidelijker in de bevolking zijn.
Ascentie heeft niets te maken met een stoffelijk lang leven; het heeft alles te maken met hoe dicht iemands besluiten en daden in het leven vastzitten aan het zielencontract.
Nee, ascentie heeft niet nodig dat de persoon zich ervan bewust is. Vele miljoenen ontwikkelen zich zonder dat ze dat weten. Als hun empathie, intuïtieve ontwikkeling, bewuste gedachten en vriendelijkheid passen bij ascentie terwijl ze nog op Aarde zijn, zullen ze een volledig begrip hebben als ze eenmaal in het Nirvana zijn.
Ascentie is tijdens het stoffelijke leven, niet iets dat komt in een felle veeg aan het einde. Dat is net zo met regressie – en alhoewel er niet zoiets is als een “doodsbed omkering die iemands ziel redt” wat ook een persoon doet tijdens de laatste dagen van het lichaam of uren “heeft zin” in zoverre als het binnengaan van het deel van Nirvana dat correspondeert met de energie van iemands gehele leven.
Het overgaan naar het spirit leven is geen “automatische ascentie”. Het leven in Aarde’s spirit wereld is net als een stoffelijk leven waarbij de vrije wil regeert, en Nirvana biedt zo’n brede serie aan van interessante activiteiten en fascinerende reizen dat sommige zielen zich uitleven in dat tijdverdrijf en de schitterende leer gelegenheden van dat rijk die erbij passeren. Er is geen oordeel wat dan ook om dat soort leven te kiezen; maar zielen die minimale pogingen doen om zich op een latere incarnatie voor te bereiden, hebben dan niet het ascentie voordeel in dat leven zoals de anderen hebben die zich verstandig voorbereiden.
Ascentie is geen stoffelijk verlaten van de Aarde om op een planeet van een hogere dichtheid te wonen, het is reizen met de Aarde voor een levenstijd gekozen in het zielencontract. Het is een misvatting dat er twee Aardes zijn – de “nieuwe” naar wie de mensen opstijgen en die leven in liefde en vrede terwijl de mensen die het niet doen op de “oude” blijven tussen geweld, corruptie en hebzucht.
Er is geen “aanvullende tijd” voor ascentie in de context van de vragen van lezers, maar in een andere context is dat er wel. Jij bent geen persoon die een ziel heeft, je bent een onsterfelijke ziel die een ander leven beleeft in een lichaam. Elke incarnatie – er kunnen vele duizenden zijn, zelfs miljoenen in een dergelijke variëteit van vormen, beschavingen en werelden die zo verschillend zijn van wat je kent dat je ze niet eens kunt voorstellen – en dat biedt potentiële groei in spiritueel en bewust besef, de herinnering van wat bekend is op zielen niveau: Jij bent een energie aspect van het Opperste Wezen van dit universum en onontwarbaar verbonden met alles door dit universum heen. Als dat wordt herinnerd in zijn volheid, begrijp je dat altijd al en dat je steeds meer een aspect van het massa bewustzijn bent geweest dat het Opperste Wezen is. Maar dat is niet het einde van je reis – de uiteindelijke bestemming is je kosmische Begin, het zuivere liefde-licht van de Schepper, de alomtegenwoordige, almachtige Eenheid van Alles.
Geliefde familie, het kan schijnen dat het her-ontdekken van kennis van het zielenniveau en het leven zelf meer complex wordt en verwarrend wordt als jullie evolueren. Het is een andersom weg – alles wordt eenvoudiger en helderder. De complexiteiten en verwarringen zijn waar jullie zijn, ze zijn de scheppingen van je gedachten, emoties en besluiten. Voor nu, laat de onvergelijkelijke macht van liefde je verheugd gidsen en met vertrouwen terwijl jullie doorgaan om je licht naar ieder van de Aarde door te stralen.
                                               _____________________________________
LOVE and PEACE
Suzanne Ward
 [OPMERKING van Suzy: Deze boodschap is “op tijd” omdat mijn reisje om familie te bezoeken werd uitgesteld tot mei.]
If this message was forwarded to you or you’re reading it on www.matthewbooks.com and would like to receive future messages directly, sending an email to messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com will register your address on the group moderator’s distribution list.]

donderdag 9 februari 2017

Nederlands -- Matthew Ward - 6 februari 2017Matthew Ward - 6 februari 2017

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Geruzie betreffende de politiek van de president van de Verenigde Staten, laat scherp een verdeelde natie zien en een behoedzame wereld, en net als wereldvrede begint bij een persoon die vrede van denken en hart heeft en dan weer een andere en weer een andere, zo is het in de eenheid van geest in een wereld gemeenschap. Nooit betekent dit overeenstemming met ideologieën of het vergoeilijken van daden die geweld doen aan jullie principes en waarden! Tegengesteld is het dat introspectie aspecten verlicht van het zelf die moeten worden versterkt voor bewuste en spirituele groei, en dit houdt het omhelzen in van gelijkaardigheden die verbinden in plaats van verschillen die verdelen.

E-mails die aan mijn moeder worden gezonden sedert de verkiezing, weerspiegelen diverse zorgen van veel mensen in de VS en van burgers ergens anders over hoe de nieuwe regering hun landen zal beïnvloeden. Daar we weten dat de buitengewone “terughoudendheid” van de hoge en lage vibraties in deze situatie niet langer kon doorgaan, was er geen helderheid in het energieveld van potentieel over hoe dit het hoogste goed van allen zou dienen. Toen, nee maar, was het alsof de twee trillingskampen zeiden: “Zullen we dansen?”

De dag na de inauguratie ceremonie, werd de Aarde in lichterlaaie gezet met licht. Bekend als de ‘Mars van Vrouwen’, gingen mannen, jong volwassenen en kinderen samen met vrouwen in honderden steden door de hele VS en enigen in diverse andere landen. Het waren niet alleen de vele gebieden of de miljoenen marcheerders die het spectrum vertegenwoordigden van de gemeenschappelijke diversiteit, die zo opmerkelijk de planeet oplichtte, het was ook hun verenigde bedoeling. De media publiceerde de gebeurtenissen als “anti-Trump” protesten, maar wij zien dat niet op die manier. De harmonieuze marcheerders waren niet aan het protesteren tegen wat ze niet willen, zij gaven hun kracht aan wat ze WEL willen: vrede, gelijkheid, respect, gezondheidszorg en legale rechten voor iedereen in jullie wereld; schone energie om de planeet te bewaren/beschermen.

Enkele dagen later legde een uitvoerende order die een 90-daagse specifieke reis ban opriep best verschillende reacties op rond de wereld – boosheid, vrees en verwarring. De vibraties van laag niveau uitgezonden door sterke emoties zijn uitlopers van het licht in het medeleven van de protestanten voor iedereen die persoonlijk aangedaan is, en een hogere bedoeling wordt ook gediend. Deze ban handelde als een fel knipperlicht om de aandacht naar de wereld te brengen, het verkeerde en hun discriminatie, en dit is een stevige stap naar het transmuteren van de energie van verdeeldheid in de energie van eenheid. Jullie zijn allemaal onontwarbaar verbonden op zielenniveau, aldus wat een beschadigt, beschadigt iedereen; wat een begunstigt, begunstig iedereen.

Dus, niet altijd zijn de dingen zoals ze schijnen. Jullie hebben een gezegde: “Elke wolk heeft een zilverenrandje,” wat zegt dat iets posit iefs kan bestaan zelfs in een situatie die geheel het tegengestelde schijnt te zijn. Inderdaad!

Vaak hebben we bij jullie aan gedrongen “Vrees niet,” en aan iedereen die schreef aan mijn moeder over hun angsten voor hun gezinnen en de wereld, zeggen we, wees alsjeblieft niet bang voor iets! Denk er altijd aan dat de energie van die krachtige emoties een tweeledig zwaard is: Dat is brandstof die de duisteren bekrachtigt, en de universele wet van aantrekking die voortdurend in beweging is, heeft betrekking op het persoonlijke en ‘t wereldlijke. De energie van angstige gedachten en gevoelens brengt meer angstige situaties voort; en tegengesteld, de energie van vertrouwen en optimisme brengt met licht gevulde sensaties en verbeterde omstandigheden.

Historische, gunstige verandering is niet begonnen aan de top en rimpelt naar beneden, die is begonnen met ‘achterban’ pogingen en golft omhoog. Voel je bemoedigd door te weten dat bewegingen om het foute goed te maken en om de zwakkeren en vertrapten in aantallen te laten groeien en succes rond de globe te brengen. Het begin en de start en omtrekken bij gelegenheid langs het pad van progressie zullen een tijdje langer duidelijk zijn, maar ‘pockets’ van tegenstand zullen minder worden als vibraties niet langer iets met duistere bedoeling zullen ondersteunen. Dat gebeurt niet in een keer, maar uiteindelijk zullen mensen samen met het licht en op licht gebaseerde activiteiten, overheersen.

Bernie Sanders en de filosofieën die hij omhelst zitten bij die parameters, dus laten we een beetje afdwalen en de vragen van lezers beantwoorden over hem. Hij ondersteunde Hillary Clinton omdat hij voelde dat zij de betere was van de twee genomineerden, en hij sprak ten gunste van haar alleen na het Democratische Commitee dat instemde om als partij planken de zaken van belang naar zijn supporters in te houden. Ja, hij ontdekte dat met het stemmen tellen talloze voorverkiezingen gezwendeld waren en op spijtige momenten niet uitdagend waren namens de meerderheid die vóór hem stemde; hij had er geen idee van dat als het bedrog was uitgelekt, vibraties hem naar presidentschap hadden geleid in een geweldige aardverschuivende victorie. Hij weet niet of hij voor het presidentschap in 2020 gaat; hij wil in het publieke oog blijven als een sterke voorstander en een stem uit het congres voor de hervormingen die hem zoveel aanhangers gaven.

Nu dan, laten we spreken over degenen die voelen dat ze geen adequate lichtwerkers zijn omdat ze niet kunnen deelnemen aan marsen of actief zijn in progressieve organisaties of financiële ondersteuning geven aan waardevolle zaken. Lieve mensen, door licht te zenden aan degenen die erbij kunnen worden betrokken, vergroot je hun effectiviteit tien keer zoveel. Het licht dat je naar hen die in de mars zijn, zendt en naar de reis ban protesteerders heeft effect gehad, en dat heeft ook hun beslistheid versterkt om door te gaan met hun pogingen naar eerlijke en rechtvaardige oplossingen. Om zeker te zijn waren er veel lichtwerkers in de massa in die dagen, maar de meeste andere deelnemers kennen die term niet eens, noch is dat noodzakelijk. Het licht in hun passie voor de wereld wordt een betere plek voor iedereen die deze wereld laat bloeien tot in hun vruchten toe. Onderschat nooit de kracht van licht die je in de wereld uitstraalt!

Het volgende is een uittreksel uit een e-mail die door een lezer in Londen is geschreven: “Toen ik (het medium) vroeg naar jullie chaotische politieke situatie, zei hij dat ontwikkelde geesten niet in politieke zaken duiken. Als hij gelijk heeft, vraag Matthew dan waarom de zielen op dit station dat wel doen.” Dat medium heeft absoluut gelijk, als hij bedoelt met “duiken in” deelnemen aan de zijde van partisanen of proberen iemand te beïnvloeden over een zaak. Nooit is dat onze interesse geweest, en helemaal niet de bedoeling – in diverse boodschappen hebben we gezegd dat we apolitiek zijn en niet veroordelend. Dus, waarom spreken we dan wel over “politieke zaken”?

De volken op de Aarde begrepen niet waarom er eeuwig gewar was die zoveel doden en buitengewone verwoesting gaf en omdat wapens modern zijn tot op het punt van zelfs de vernietiging van de wereld, werden ze toenemend bang over wat er voor hen lag. Ze wisten niet dat hun angst het voeden was van de duisteren, voor het najagen van hun wereld overheersing en voor het verminderen van de bevolking; ze wisten niet dat het hun vrees was om het universum te vertellen dat ze meer situaties wilden om zich bang voor te voelen. Daarom, als ooit de beschaving vrijelijk en blij in een wereld wilde leven die hersteld was naar gezondheid en schoonheid, zoals Gaia wilde, moest er iets gedaan worden om die cyclus van vrees te stoppen. Maar door de universele wet waarbij geen spiritueel ontwikkelde wezens hun hulp konden opleggen op een derde dichtheid beschaving; het moest dus een bevolkingsbesluit zijn over het soort wereld die zij wilden hebben en ze moesten er naar toe werken om die te bereiken.

En zo was het dat toen de hoogste raad Aarde’s Gouden Tijd plande in overeenstemming met Gaia’s wens, het een deel van het plan was om die oproep naar talloze boodschappers uit het licht en hun respectievelijke ontvangers te zenden om de reden te verlichten dat Aarde in de staat is die ze is, en hoe de mensen dat kunnen veranderen. Deze geschiedenis slaat niet op die in al de eeuwen oorlogen en die in allerlei vormen van onderdrukking veroorzaakt werden door politieke leiders die gevangen waren door het duister en die hun rijk uitbreidden totdat ze alle instituten bezaten die het leven op aarde besloeg. Onze missie is om uit te leggen wat die geheime regering en zijn wereldlijk netwerk heeft gedaan en ook om jullie licht te geven over wie jullie zijn – unieke, niet gewelddadige, eeuwige zielen die onafscheidelijk verbonden zijn met het Opperste Wezen van dit universum en alle andere zielen. Jullie missie is om die kennis te delen met iedereen die er voor ontvankelijk is en erbij zeggen dat liefde en eenheid de manier is voor een wereld die de wensen van Aarde’s beschaving vervult.

De millennia van duistere overheersing gaan eindigen omdat het zich intensiverende Licht onder de wens ligt van de volken en de wil om in een vredige wereld te leven waar leiders eervol zijn, wetten rechtvaardig zijn, waar diversiteit wordt gerespecteerd en iedereen in de overvloed deelt. Behalve voor de paar die proberen om nucleaire oorlogskoppen te lanceren,
die de Schepper als geschenk van de vrije wil voor elke ziel voorrang krijgt boven al het andere. Het is de collectieve vrije wil van Aarde’s bevolking die in lineaire tijd de volheid van de Gouden Tijd schept die alreeds tiert in het continuüm en jullie lieve broeders en zusters zijn er om in de voorhoede van deze evolutionaire reis te zijn die de mensen hebben ondernomen.

In al de jaren van onze boodschappen, hebben veel lezers ons gevraagd om hen vaker en meer te schrijven en we noemen deze recentste vraag: “Dit is zo’n verwarrende chaotische tijd. Begin alsjeblieft om jullie boodschappen wekelijks te zenden zodat wij weten wat er feitelijk gebeurt en wat “niet waar” en nieuw is.”

Jullie worden ondergedompeld in informatie en ja, jullie moeten weten wat feitelijk is en wat niet waar is. “De vrije pers” rapporteert nog steeds wat de Illuminati willen dat je denkt en verzuimen te vertellen wat ze niet willen dat jullie weten en niet alles op het Internet is vertrouwd – veel ervan is gebaseerd op het niet weten van feiten; opzettelijke fouten, inclusief gechannelde boodschappen die zeggen van ontwikkelde wezens te komen; artikelen met verstoorde gegevens die als accuraat gezien worden; of afwijkende opinies gepresenteerd als feitelijk. Dus is het begrijpelijk dat individuen kijken naar bronnen van informatie waarvan ze voelen dat die vertrouwelijk zijn.

Maar het afhankelijk worden van onze boodschappen streeft het doel voorbij van het bieden van verlichting, leiding en bemoediging dus leer te vertrouwen wat je intuïtief weet dan heb je ons of andere boodschappen uit het licht, niet langer nodig. Een integraal deel van zelf-ontdekking – zielen ontwikkeling is het vertrouwen op je intuïtie, boodschappen uit het zielen niveau aan het bewustzijn, en daarom is het dat we bij jullie hebben aangedrongen om naar binnen te gaan voor antwoorden. Jullie ziel – jij! – is deel van het massa bewustzijn waarin alles wordt geweten. Dit kosmische opslaghuis van kennis, van intuïtief weten, wacht erop om te worden onthuld als je er bewust voor klaar bent. Als je merkt dat je informatie bereikt die “boven en verder dan je gedachten is”, zogezegd, geef er dan aandacht aan – je ziel zegt je wat je moet weten op dat moment.

Sommigen van jullie hebben gevraagd om te weten of je je intuïtie juist vertaalt. Intuïtie heeft geen vertaling of analyse nodig – het is je oorspronkelijke natuurlijke reactie voor informatie. Als dat licht in je hartruimte stroomt, dan is het zeer waarschijnlijk waar; als er een ruk van weerstand is, dan is het zeer waarschijnlijk niet waar. Het leren om ingeboren kennis te vertrouwen kan zich snel ontwikkelen, maar normaal heeft het oefening nodig, en geduld is je bondgenoot. Wees je er bewust van dat een denken dat gesloten is om de waarde van informatie te zien, die verschilt van godsdienstige of ideologisch denken een grens is die de zielenniveau kennis afhoudt om het bewustzijn te bereiken.

Geliefde familie, we kunnen niet te vaak zeggen dat LIEFDE de sleutel is voor het leven dat je wilt, naar de wereld waarvoor je hier bent om die te scheppen. Als je niet de myriaden wegen kent waarin je liefde uitdrukt of die je misschien niet herinnert, als je onze boodschappen leest die deze inhouden, is het zeker om je hart te verlichten. [9 december 2016]

Lichtende wezens door dit universum heen juichen jullie steeds verder toe en ondersteunen jullie met onvergelijkelijke macht van onvoorwaardelijke liefde.
______________________________________

LIEFDE en VREDE
Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Vertaling: Winny

[Opmerking van |Suzy: Ik bedoek mijn familie in Latijns Amerika in maart, dus de volgende boodschap zal zijn aan het eind van die maand of vroeg in april.

Als je deze boodschap doorgestuurd kreeg of deze leest op www.matthewbooks.com en je wilt graag de volgende boodschappen direct krijgen, zend dan een email naar messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com. Die zullen je e-mail opnemen met je adres op de groep moderator distributielijst. ]

woensdag 11 januari 2017

Nederlands -- Matthew Ward - 8 januari 2017


Matthew Ward - 8 januari 2017
Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Jullie kalender jaar 2017 belooft opvrolijkend te zijn omdat de planeet met krachtige energie golven langs haar ascentie koers gaat. De golven zijn velden van licht en daar licht en liefde dezelfde energie zijn, kun je denken dat ieder in jullie wereld een inwoner is van een grenzeloze zee van liefde. We bieden een meditatie aan die je kan laten voelen als een met deze energie. Zie voor je ogen een panorama van schitterende schoonheid, zie jezelf zachtjes glijden over die idyllische scène en voel je er mee samen gaan en heb de zegenende sensatie van de Eenheid van Alles die erbij hoort.

Nu dan, lieve familie, we zullen vragen beantwoorden, beginnend met de ene meest gestelde vraag: In het kort, wat gaat gebeuren met de verkiezing van het presidentschap van de Verenigde Staten? De energie van potentieel in het veld van de Aarde die hierbij hoort zit in de staat die zo ongewoon is dat we er niets mee kunnen vergelijken. Vibraties rond de President-elect Donald Trump zijn zelfs lager dan eerder, die rond de meeste van zijn keuzes voor de top posten zijn laag, en vibraties die gebleven zijn, zijn consistent hoog rond Senator Bernie Sanders. Als wij wisten hoe dit zich zal uitspelen, zouden we je dat blij vertellen, maar deze unieke situatie van hoge en lage vibraties die driftig aan het bewegen zijn maar samengaan, bijna op een afstand, geeft geen aanwijzing voor het resultaat. Wat we jullie wel kunnen zeggen, met de vibraties die voortdurend omhoog gaan op de planeet, welke oplossing uiteindelijk ook wordt bereikt, zal voor het hoogste goed zijn van iedereen.

Heb maar geen angst dat Rusland of China een bewapend conflict zal beginnen met de Verenigde Staten die in een nucleaire oorlog zou uitkomen. Ondanks de retorische stelling die enige van jullie analisten zorgelijk zien zal geen van de landen hun leiders betrokken willen worden in een oorlog die de wereld in gevaar kan brengen. En als er een of ander land of een schurken groep een raket met een nucleair oorlogskop zou uitzenden, zullen steeds wakende bemanningen in ruimtevaarttuigen die rond de Aarde gaan hun ontploffing voorkomen. Dit is een goede plek om een andere vraag te beantwoorden: Nee, Iran is niet in het geheim bezig met het ontwikkelen van nucleair wapentuig.

We zien in De Geheime Verenigde Naties Raad de stemming tegen het bouwen van neerzettingen op de West Bank, ‘n schending van de internationale wet als een flinke slag dat zijn doel voorbij streeft voor de Illuminati. Het doel van de Israëlische Prime Minister Netanyahu die in de top rang zit van dat geheime genootschap, nooit geweest is om de beste belangen te dienen van zijn volk, om te dienen of om vrede te maken met Palestina. Als bijvoeging om de regio te déstabiliseren, keren de fondsen die stromen naar Israëls verdediging, dat hij een Illuminati krachtsbasis wil vestigen in Jerusalem van waaruit zij hun controle willen verspreiden door het Midden Oosten. Dat zal niet gebeuren.

Stormen en record temperaturen zijn deels voor de weerscontrole technologie; chemtrails en andere vergiftigende vervuiling in jullie atmosfeer hebben hier ook een rol in. Dus jullie hebben gelijk om te denken dat de Illuminati, niet Moeder Natuur, afwijkende weerscondities veroorzaken omdat ze verantwoordelijk zijn voor alle bijdragende factoren, factoren die de planeet haar terugkeer vertragen naar een zacht klimaat, globaal. Het voorkomen van geofysische gevallen komt door twee bronnen: Het mijnen, het boren en breken van fossiele brandstof is een ervan; de andere is Aarde’s loslaten van negativiteit dat deels is veroorzaakt door milieu beschadigende werken.

Ons is gevraagd naar onze bron van informatie dat de Russische President Vladimir Poetin gerechtvaardigd is in het ontkennen dat zijn land’s betrokkenheid bij het hacken van de Democratische Nationale e-mails en die op een persoonlijke computer, wat tegengesteld is aan de conclusie van de spionage van de Verenigde Staten dat het Kremlin wel verantwoordelijk is. Sommige leden van onze universele familie die tussen jullie inwonen zitten in grote spionage agentschappen rond de globe – het waren degenen in de VS agentschappen die ons vertelden dat ze hackten en de e-mails vrijgaven – en weer andere leden hebben expertise in het opsporen van de “voetprints” van de hackers.

Onze bronnen weten dat de Illuminati in die diverse agentschappen valse informatie rapporteren om conflicten voort te brengen. De rapporten die aan de VS President Barak Obama werden gegeven leggen de schuld op Rusland, wat leidde tot meer sancties tegen dat land; dit hoorde bij de neiging voor wraak – ze misleidden Obama en schiepen meer economische problemen voor Poetin omdat beide leiders weigerden om met hen samen te gaan. FBI directeur James Comey weet wie de hackers zijn, waarom ze de e-mails vrij lieten en het criminele bewijs dat ze bevatten; hij gaf die informatie niet vrij vanwege de druk te dreigen door de Illuminati factor achter Hillary Clinton.

Dus Illuminati aanwezigheid beïnvloedt nog steeds wat er op jullie wereld gebeurt; maar hun wereld netwerk wordt uitgeroeid, hun invloed blijft verzwakt en hun duivelse activiteiten zijn aan het licht gekomen ofschoon ze “fake news” (vals nieuws) genoemd worden. Individuen op top posities in talloze landen worden gearresteerd, verliezen verkiezingen of treden af; meer zullen er volgen en velen in lagere rangen raken verstrooid. Hun controle van Wall Street en de Europese en Aziatische stock markten ontknopen zich en zo is ook hun bank-rijk. Ze zullen niet veel langer in staat zijn om hun grote fortuinen vast te houden die illegaal en immoreel is verkregen – de krachten van het goede zullen ze verkrijgen en (het geld)de gelden gebruiken om verarming te beëindigen.

Zich uitbreidende hernieuwde energievormen zullen hun fossiele brandstof industrieën geleidelijk laten ophouden, vrije energie bronnen die ze ingepakt hebben, zal opduiken, en bescherming van de omgeving zal moedwillige vernietiging beëindigen. Hun onrechtvaardige rechtstelsels zullen worden veranderd, gevangenissen-voor-profijt beëindigen, en controle van de mainstream media in naties met “vrije pers” zullen ook ophouden.

Gezondheidszorg – een doolhof van wereldse botsing die farmaceutische en verzekeringsgezelschappen, vaccinatie en medische apparatuur makers en de Wereld Gezondheids Organisaties ook zoals de FDA, CDS, NIH, AMA, AHA en erbij horende groepen in de Verenigde Staten – zullen zich uit de Illuminati – bezitters of geïnfiltreerde organisaties begeven. Giftige therapieën zullen vervangen worden door lang onderdrukte veilige, natuurlijke remedies en juiste gezondheidszorg zal beschikbaar worden voor iedereen.

Zo betekenisvol als het bolwerk van de Illuminati is in die kritieke gebieden tegengesteld het leven op aarde heeft beïnvloed, het zijn de meest effectieve middelen waarbij ze generatie na generatie hebben onderworpen door elk soort van verschil tussen de volkeren te exploiteren om vijandigheid te scheppen en verdeeldheid te scheppen door oorlogen te beginnen. De mensen wereldwijd hongeren naar vrede. De energie van hun collectieve wensen heeft een niet te stoppen stuwkracht gewonnen over de energie van verovering, en de strijdveld actie zal oplopend afnemen. Industrieën die oorlogsmachinerie produceren zal produceren wat een coöperatieve, progressieve beschaving nodig heeft; bouwondernemingen met eerbaar management zal verwoeste steden herbouwen; geld dat vroeger aan oorlog voeren werd besteed zal gaan naar projecten en programma’s die het leven opheffen en vergroten.

Sommige van die activiteiten zijn al onderweg, anderen beginnen, maar weer anderen zitten in plan fases, en de stijgende vibraties zullen alle ondernemingen van beneden af steunen. Jullie zullen het bewijs hiervan zien, maar verwacht alsjeblieft niet de voortdurende ontvouwing van de wereld transformatie om vrij te worden van plekken van weerstand. Jullie zijn goed voorbereid om òm te gaan met hen als ze opkomen en om anderen te helpen hetzelfde te doen – geliefde zusters en broeders, jullie hebben de PHDs verdiend in vindingrijkheid, doorzettingsvermogen en het triomferen over obstakels!

Veel lezers die schrijven aan mijn moeder die zeggen dat ze in hun 60er jaren, in hun 70er jaren of in de 80 zijn. Als je in die leeftijd zit, denk aan de veranderingen waar je getuige van bent geweest toen de technologie explodeerde in het maken van communicatie, energie, transport, computer, tv, gezondheidszorg, ruimte onderzoek, entertainment, sociale media – en ja, wapens. Het is niet nodig toch, om in de jaren van vernieuwing te hebben geleefd en in de modernisatie om je te realiseren dat de rol van de technologie in jullie wereld heden nogal mind-boggling is.(verbijsterend)

Dat is het voorwoord kun je zeggen, om deze vraag te beantwoorden: “Met vibraties op de planeet hoog en verder omhoog gaand, waarom is er nog steeds zoveel geweld, kwezelarij en hebzucht?” Omdat technologie ver buiten de ontwikkeling in bewustzijn en spiritueel besef is uitgegaan. Op geen manier zijn we kritisch – veel zielen hebben grote passen gemaakt en er zijn redenen waarom vele anderen dat niet hebben gedaan.

Met medeleven denken we aan onze Aardefamilie die wonen in gebieden van meedogenloos vechten of in overvolle kampen en die verdriet hebben over verloren geliefden; zij die leven in vrees onder de tirannie of die hongerig zijn of thuisloos in landen van overvloed – niet ieder van deze zielen koos om die graad van pijn of problemen te beleven. Het is met verdriet dat we denken aan onze familie die dat lijden veroorzaakt – degenen die met een ijzeren vuist regeren of voelen dat ze superieur zijn aan iedereen die “anders” is of die het recht hebben om “de vijand” te doden en degenen die gevat zijn in hebzucht zonder een gedachte over de vele, vele miljoenen die nauwelijks kunnen leven met het minimum.

De lage vibraties die uitgestraald worden door alle zielen, talloze gedachten, gevoelens en daden zitten in het collectieve bewustzijn; en dat komt omdat het ’t collectieve bewustzijn is dat alles manifesteert dat op Aarde bestaat, de toename van lage vibraties heeft de gemeenschapsontwikkeling bewust en spiritueel verlangzaamd. Dit is verandering – de lichtgolven die over de Aarde golven openen meer en meer harten en denken, en alles in lage vibratie zal uiteindelijk worden weggedaan.

“You said other civilizations are helping us. I don’t see how. They haven’t gotten rid of Big Pharma, Big Oil, Big Bank, Big Brother and the rest of the evil Bigs.” Other civilizations are helping you in every way that universal

“Je zei dat andere beschavingen ons helpen. Ik zie niet hoe. Ze hebben niet de Big Pharma,weggedaan, of Big Oil, Big Bank, Big Brother en de rest van de slechte Bigs.” Andere beschavingen zijn jullie op elke manier aan het helpen die de universele wetten toestaan. Ze kunnen veroorzaken dat nucleaire oorlogskoppen (bommen)slecht werken omdat de Schepper beval dat er nooit meer nucleaire ontploffingen zullen wezen in de ruimte. Ter ere van Gaia’s vrije wils keuze dat haar planetaire lichaam en haar bewoners worden beschermd, bouwden ze een licht rooster rond de Aarde om lage entiteiten uit andere werelden te verbieden en ze wendden de koers van astrale lichamen en ruimte puin af om botsingen uit te sluiten met de planeet. Samen met het stralen van massaal licht naar de Aarde en ‘t afvlakken van de inslag van ‘t geofysieke zonder de hoeveelheid negativiteit die werd losgelaten te verminderen, lieten ze de vergiftigde effecten van verontreinigingen in jullie lucht, land en zeeën verminderen en neutraliseerden ze vergiften in vaccines die ontworpen waren om helse pandemieën te veroorzaken.

Terwijl jullie “ruimte” familie werd toegestaan om te helpen op die manieren waarop je je zelf niet kunt redden, kunnen ze zich niet bemoeien met de vrije wil van zielen op Aarde met die ene uitzondering – elk individu die raketten wil lanceren met nucleaire warheads zal daarin niet slagen. Noch kunnen leden van onze universele familie jullie hun ideeën opleggen, alhoewel dat zeer tot jullie gunst zou zijn – door de universele wet, elke beschaving kiest het soort wereld dat ze willen en moet doen wat nodig is om die wereld tot verwezenlijking te brengen.

Maar tijdens deze weergaloze era in het universum, hebben zielen de gelegenheid om in een leven alle derde dichtheid karmische lessen te voltooien zodat ze kunnen evolueren en andere beschavingen zijn toegestaan om hun zware karmische lasten te delen. Veel “ET’s” wilden deel nemen in dit unieke avontuur en zij die geselecteerd werden door de Gouden Eeuw meester-planners zijn mensen op Aarde op die manier aan het helpen en door het pad van de volkeren te verlichten naar de vredevolle wereld die zij willen.

Lieve mensen, jullie zitten tussen degenen in die naar de Aarde gingen om de volkeren te tonen dat liefde het pad is naar vrede, naar vreugde, welzijn, wederzijds respect en leven in harmonie met de Natuur. Door jullie licht zonder vrees en vol vertrouwen te leven, straal je liefde naar iedereen om je heen en daar stopt het niet. Liefdesenergie is zo krachtig dat hij over de wereld stroomt, verder uit naar het universum en verder in de kosmos. In de Eenheid van Alles beïnvloedt alles al het andere overal en het liefde-licht dat jullie uitzenden brengt dit terug in eindeloze mate – dit is de onvergelijkbare grootheid en kracht van liefde.

Jullie worden geëerd, geliefde en vergezeld door spirit door alle lichtwezens in dit universum.
______________________________________
LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: 
The Matthew Books
Email: 
suzy@matthewbooks.com

Vertaling: Winny

dinsdag 13 december 2016

Nederlands -- Matthew via Suzy Ward op 9 december 2016


Matthew via Suzy Ward op 9 december 2016           
                                              
Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew Altijd intensiveren emoties bij het eind van het jaar als mensen over de hele wereld dit vieren met traditionele godsdienstige diensten, roerende muziek, en festiviteiten met familie en vrienden. Het is tijdens dit seizoen dat zij wier levens meer met dank vervuld kunnen worden dan gewoonlijk en wier levens grauw voelen, meer wanhopig zijn. Dit jaar, met de planetaire vibraties die hoger zijn dan ooit eerder in jullie geschiedenis, zijn de gevoelens van dankbaarheid voor zegeningen en die reiken naar degenen in nood, net zo verhoogd. We willen dat jullie de schittering konden zien van deze vergrootte dank, edelmoedigheid en dankbaarheid voor het delen – dat is een gezicht om vast te houden.
Ook vibraties hebben een hele grote rol gespeeld in de recente verkiezing in de Verenigde Staten, en laten we eerst spreken over de negatieve reacties over het resultaat. We kunnen de sterke emoties voelen van veel mensen in dat land: boosheid over een politiek stelsel dat de populaire stemmen niet eert, begrijpen over wat er in de weken sedert de verkiezing gebeurde, de vrees over wat er voor het land nog komt. En omdat de daden van de regering vaak een wereldse inslag hebben, zijn leiders van andere landen behoedzaam.
We begrijpen die gevoelens en velen van jullie hebben ze in e-mails uitgedrukt aan mijn moeder. Lieve mensen, jullie kunnen vrede van geest hebben als je denkt over wat je weet dat de meeste mensen niet weten:
Het resultaat verdoemde het plan van de Illuminati om een van hen zelf in het Witte Huis te zetten na acht jaren om voor een president te vechten die terug vocht zo veel hij kon.
Planetaire vibraties zullen alleen ondernemingen versterken en vooruit helpen die het best de Aarde dienen en al haar levensvormen; iets dat daaraan tegengesteld is kan niet lang duren (in stand gehouden worden)
Moeilijk gewonnen rechten en progressie in sociale justitie kan niet worden ontmanteld. Het is de bestemming van Aarde’s mensen niet om achteruit te gaan, maar om steeds naar vrede te gaan, wederzijds respect, samenwerking en leven in harmonie met de Natuur.
De wereld waar het leven zodanig is en de planeet wordt hersteld naar gezondheid en oorspronkelijke schoonheid – de wereld die je helpt te scheppen in de lineaire tijd – die al vibrerend bestaat in het continuüm.
Dus, terwijl het misschien lijkt dat de nieuwe administratie en diens richting al vier jaren in steen is gebeiteld, dat is het geval niet.
Diverse lezers hebben gevraagd of NESARA [Nationale Economische Veiligheid en Reformatie Act (wet)] de oplossing is voor deze situatie die velen over de wereld zien als een centraal punt in de  tijd – en die is dat ook, en het zou weergalmend verwelkomd worden als iedereen wist wat hieruit voortkomt.
Terug naar NESARA. De energie rond deze VS wetgeving zet die automatisch in het rijk van mogelijkheden, maar iets onwaarschijnlijks dat boven het hoofd hangt om fruit te dragen. Niet alleen is de Act niet overal bekend, maar sommigen die er van gehoord hebben, geloven niet dat die geldig is; sommigen die het wel geloven hebben er misvattingen over; en anderen, inclusief sommige leden van de regering, denken dat er disformatie gepost is op de NESARA website  van de regering. [voor lezers die niet bekend zijn met NESARA, typ dan het woord in een zoektocht van www.matthewbooks.com dan krijgen ze datums van de talloze boodschappen die bij dit onderwerp horen.}
Al 16 jaren is de uitvoering van de Act voorkomen geworden door schandelijke middelen van een ander verraad – meestal meedogenloos vanaf de “9/11” (11 september) van dat land door zijn leiders – want door hun zorg die de natie tot haar constitutionele status terugbrengt als een soevereine republiek, verklaart de bestaande corporatie tot niets dat vlug en heimelijk gevestigd werd door de Illuminati Britse Royals en gooide alle officehouders eruit. Als om die reden alleen al, de nieuwe administratie de Act onder de vroegere president Bill Clinton bracht, de order muilkorfde die legaal verbood dat iemand die er van wist om er ooit publiekelijk over te spreken. En de Illuminati daarbij en verder achter het Congres gaan door met wat er ook maar nodig is om het deksel op NESARA te houden door al hun voorzieningen die ontworpen waren om hun controle van dat land, en uiteindelijk van de wereld, te beëindigen.
Desondanks, is de activiteit in Aarde’s energieveld van een potentieel dat hoort bij de verkiezing en de nasleep ervan is nog steeds onstuimig, dus is het mogelijk dat de Act naar het publieke besef gebracht kan worden, en misschien door de eis van de ingelichte burgerij de regering zal hervormd worden. Als dat zo is, dan zou dat de manier zijn waarop het land leiderschap wint, dat koers zal zetten naar de licht richting. En daar dit deel van Aarde’s energieveld nog steeds zo in de war is, kunnen andere scenario’s opkomen om Bernie Sanders naar de Oval Office te voeren. (Oval Office, de regering dus).
Dit is geen voorspelling – dit staat in verbinding met de energie stroom. We kunnen Aarde’s Grote Plaatje zien omdat in het continuüm, het al een fait accompli (is, een gedane zaak) maar we kunnen niet voorspellen wat er op korte termijn gebeurt. Dit hangt allemaal af van vibraties. Een plotselinge golf energie vanuit collectieve gedachten. Gevoelens en daden uit alle leven op Aarde kan een situatie stuwen van waarschijnlijkheid naar zekerheid. Zo snel als die kan omkeren naar mogelijkheid.
Dus dan, laten we spreken over de stroom van energie omdat die jullie politieke scene tot zover heeft beïnvloed met zijn betrekkelijkheid voor wat er gaat komen. Dit heeft niets te maken met politiek per sé, maar het heeft alles te maken met de vibraties rond politieke zaken en hoe die gaan uitspelen in overeenstemming met de universele wetten.
Ondanks loyale supporters in de maanden van de campagne, hebben Donald Trump en Hillary Clinton overheersende negatieve energie aanhechtingen aangetrokken die lage vibraties uitstralen. Ook hadden ze geen innige aanbevelingen van hun respectiefelijke partijen, maar ze werden de nominées/kandidaten. Mevrouw Clinton werd dat omdat de DNC haar de stemmen telling gaf van kritieke voor-verkiezingen die Mister Sanders won, en Mr. Trump won de presidentiële verkiezing omdat de Illuminati ’s stem manipulatie om Mevr. Clinton te begunstigen verkeerd ging. En dus, zaten vibraties van de energie rond beide individuen en de corruptie in het verkiezingsproces voortdurend op lage niveaus, en die niveaus vielen verder naar beneden in de weken sedert de verkiezing vanwege wijdverspreide protesten en bezorgdheid over de gekozen presidentiële keuze van personen voor sleutel posities.
Toen Mr. Sanders de race binnenkwam, was de energieverzameling rond hem met hoge vibraties in harmonie met zijn karakter en de goedkeuring van zijn stemmers over zijn hervormingsfilosofie. Toen de dagen voorbij gingen en de ondersteuning voor hem toenam, bleef het trillingsniveau stijgen en dat is nog zo, omdat hij doorgaat de veranderingen te promoten waarvan hij en zijn supporters voelen die het best zijn voor het land. De onderste lijn is dat de vibraties rond Mr. Sanders verbonden zijn met de planetaire vibraties die met licht-gevulde condities zijn in dienst voor de planeet en de volkeren. In de weken en maanden die komen zal de Aarde in achtereen volgende lichtere lagen gaan, terwijl haar beschavingen ten slotte vrij van onderdrukking van het lichaam, denken en spirit kunnen worden.
Nu dan, enige tijd geleden vertelden we jullie dat in 2017 de decade (tien jaren) van vertraging eindigt met bewuste en spirituele verkrijging dat Aarde’s Gouden Periode waarvan de meesterplanners hadden verwacht die in 2007 zou worden bereikt. Volgend jaar begint een geheel nieuw hoofdstuk in jullie wereldse geschiedenis terwijl krachtige energiegolven die onder gebieden van hoge vibraties liggen en beginnen met het manifesteren van betekenisvolle veranderingen aan jullie nabije horizon.
Maar verwacht alsjeblieft niet dat de ontvouwing de hele tijd rustig zal gaan/zeilen. Er zullen proefondervindelijke tochten zijn langs het lichtende pad, het slepen van voeten van nog sluimerende zielen zijn en de Illuminati hebben nog overblijfselen van macht. Ze zullen weigering bestijgen door oproer te veroorzaken waar ze maar kunnen en beangstigende tactieken gebruiken – een aantal van onheilspellende speculaties, inclusief een invasie vanuit de ruimte, die al rond circuleren. Zielen van ontwikkelde beschavingen die tussen jullie in leven en in jullie hemelen zijn, zullen doorgaan om alles te voorkomen dat jullie in gevaar kan brengen, en spoedig zullen Illuminati de waarheid moeten accepteren: Hun lange duistere eeuwen om het leven te controleren op Aarde zullen aan hun eind zijn gekomen.
Lichtwerkers, jullie zijn de voorhoede van het groeiend aantal dat naar een wereld gaat waar liefde alles overheerst. In talloze boodschappen hebben we jullie verteld dat liefde en licht één zijn en dezelfde energie, de meest krachtige sterkte in de kosmos en de sleutel om jullie wereld te transformeren, dat liefde de samenstelling is van de ziel en de band die mensen en dieren verbindt die kostbaar voor elkaar zijn(elkaar lief zijn). Misschien hebben we dat nog niet vaak genoeg verteld, alhoewel die groeiende spiritualiteit en bewustzijn inhouden om van het zelf te houden, Je kunt zeggen dat zielen-ontwikkeling begint bij het van jezelf houden, je moet weten hoe liefde voelt voor jou voordat je liefde voor anderen kunt voelen en om open te zijn om dat te verkrijgen. Lieve broeders en zusters, zelf-liefde is GEEN zelf gecentreerdheid, egoïsme, ijdelheid, trots of enig ander derde dichtheidstrekje – het liefhebben van je zelf is het eren van je goddelijkheid als deel van God.
Ontwakende zielen moeten begrijpen wat liefde is en lezers die al langer dit lezen kunnen een herhaling waarderen van wat ik mijn moeder vertelde toen ze vroeg naar liefde en hoe dit toegepast wordt naar “het dagelijkse leven.”
In eenvoudige termen is liefde God die ZichZelf deelt met Zijn Gehele schepping. Liefde is de genezende kracht van het universum. Liefde zit in de ziel en heeft alleen je toestemming nodig voor die ingeboren gevoelens om van anderen te houden en om hun liefde voor jou te ontvangen. Liefde heeft geen beperkingen, geen grenzen voor haar vermogen.
Als uitdrukking: liefde behandelt anderen met vriendelijkheid, eerlijkheid, medeleven, hulpvaardigheid, zorg, respect. Als van liefde kan gezegd worden bestanddelen te hebben “ingrediënten”, dan zijn deze sommige van goddelijke uitdrukking in actie(aan het werk).
Wetend dat jij en God en elke andere Goddelijke creatie onafscheidelijk zijn, dat is liefde. Wetend dat de Aarde zelf een voelend, bewust leven is en al haar levensvormen respecteert, is liefde. Je realiserend dat niemand anderen kan kennen op zielenniveau en daarom hen niet veroordeelt, maar eerder een daad niet vergeeft om die te zien als beledigend, dat is liefde.
Luisteren naar iemands godzelf is liefde. Het soort leven levend dat voortbrengt om het zelf lief te hebben, is liefde. Iets doen dat vreugde brengt naar jezelf als je dat in anderen ziet, is liefde. Vergeven van het zelf en anderen is liefde. Je bronnen delen met een vol hart is liefde. Goede daden doen zonder aanhechting met verwachtingen is liefde. Vrede van hart en denken voelen, is liefde. De zachte spanningen om een zonsondergang te zien of om vogelzang te horen, is liefde en een glimlach is een van de eenvoudigste en meest stralende uitdrukkingen van liefde.
In enige of al deze ogenblikken en vele anderen die je kunt tegenkomen waarvan je instinctief weet dat het liefde in actie is, manifesteer je liefde voor en van God. Moeder, ik denk niet dat ik je iets verteld heb dat helemaal verrassend is. Maar misschien is het goed om enige verwijzing te hebben als een leidend licht in deze tijd als duisternis de stralende overvloed schijnt te overschaduwen van liefde in jullie wereld. [Dat uittreksel van “Liefde in het Dagelijkse Leven” hoofdstuk van Illuminaties voor een Nieuwe Era werd doorgezonden spoedig nadat Matthew en ik telepathisch begonnen e communiceren in januari 1994.]
Terwijl jullie dit seizoen vieren, onthoud dan de overvloed van goedheid in de liefde die jij en talloze anderen uitstralen. Onderschat nooit de kracht van liefde om levens te veranderen en jullie wereld – liefde is de poort naar Aarde’s Gouden Periode in volle bloei.
Wij wensen jullie blije feestdagen en een prachtig nieuw jaar voor jullie, onze geliefde familie.
                                                    __________________________
LOVE and PEACE              LIEFDE en VREDE
Suzanne Ward
Matthew is gestorven op jonge leeftijd. Hij antwoordt maandelijks op zijn moeders (Suzy Ward) vragen die door veel mensen over de hele wereld worden gesteld. Matthews ziel is contact persoon voor vele hogere buitenaardsen van de Galactische Federatie en andere Meesters.
[Opmerking  van Suzy:  Blije feestdagen, iedereen!
Als je direct toekomstige boodschappen wilt krijgen, stuur dan een e-mail naar
messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com. Die zal je e-mail dan met adres vastleggen op de distributie lijst.]

(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl)   

woensdag 16 november 2016

Nederlands -- Matthew via Suzy Ward op 11 november 2016Matthew  via Suzy  Ward op 11 november  2016
November 11, 2016
Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. We zullen met jullie delen wat we geobserveerd hebben in Aarde’s energieveld van potentieel en wat de Aardse monitor in het Nirvana rapporteert over de presidentiële verkiezingen in de Verenigde Staten. In onze laatste boodschap zeiden we dat meer scenario’s rond de verkiezing zich konden ontwikkelen, en inderdaad gebeurde dat, maar niet op de manieren die konden worden verwacht.
Indien we spreken over de spelers die erbij werden betrokken vragen we jullie om je alsjeblieft te herinneren wat we vaak gezegd hebben – nooit is onze interesse in onze Aarde familie gemotiveerd en nooit veroordelen we iemand van jullie.
Het zijn niet alleen de mensen in de Verenigde Staten die het meest hebben te winnen of te verliezen door wie hun president wordt. Het zelfde is zo voor de Rockefeller deel van de Illuminati. Hun zware invloed op Wall Street en in de regering van de natie is vanwege grotendeels Bill en Hillary Clinton, die met de geheime sociëteit werken, vroeger zoals maar weinigen op zijn top, toen ze tien jaren geleden zagen dat de wereld controle wegebde, vestigden zij hun eigen krachtsbasis en funderende bronnen. Maar hoe twijfelachtig de Illuminati ook kunnen schijnen te zijn, Donald Trump’s campagne belooft dat ze weten dat ‘hij zijn eigen man is’, iemand die ze niet kunnen  controleren.
In de weken die voerden naar de verkiezing, nam de energie en wantrouwen rond mevrouw Clinton en Heer Trump zo toe dat het begon voor zichzelf de stromers te trekken van alle scenario’s die het potentieel hadden om Bernie Sanders tot president te maken.[Die scenario’s zijn beschreven in de boodschap van 19 augustus 2016] Wat er zou worden uitgebracht in geregelde mate als de stromers op hun goed-bepaalde koersen liepen in plaats van een energiehutspot te worden die gezien kon worden als een octopus die in een zee van verwarring kon zeilen. Energie is neutraal, die stroomt gewoon in de richting die door de bedoeling is neergezet. In dit geval was de bedoeling om het resultaat van de verkiezing te beïnvloeden, en de aanwending op diverse manieren – sommige net zo vreemd als andere – schiepen de octopus.
Clinton’s supporters in het Democratische Nationale Comité manoeuvreerden naar Mevrouw Clinton de stemmen in ‘kritieke oorspronkelijken’ die eigenlijk gewonnen werden door Bernie Sanders; aldus was zij het die in plaats van de stemmers hun keuze, die als de Democratische partij genomineerde werd.
Wat betreft het FBI onderzoek naar Mrs. Clinton’s gehackte e-mails, Directeur James Comey boog voor de druk van Bill Clinton en andere Illuminati om te concluderen dat de nationale veiligheid niet gecompromitteerd werd en een gebruikte persoonlijke server is geen aangewezen belediging. De vinger werd naar Rusland gewezen voor het hack-incident.
Vladimir Poettin werd gerechtvaardigd door het claimen dat het niet Rusland was die dit deed. Individuen in de FBI en andere informatie agentschappen die de Clinton’s criminele geschiedenis uitgaf door de e-mails – zij voelden dat het publiek recht had de waarheid te weten over Mrs. Clinton. Maar Mr. Comey had vertrouwelijk gehouden wat de e-mails lieten zien: Ze gebruikte haar positie van Secretaris van de Staat om donaties te verzamelen van de Clinton Foundation en gaf gunsten terug weg en enkele Foundation fondsen kwamen terroristen ten goede.
Toen die individuen later ontdekten dat Anthony Weiner’s computer bewijs bevatte van de betrokkenheid van de Clinton’s bij de pedofiele kring, drongen ze er op aan dat Mr Comey het onderzoek heropende. Opnieuw gaf hij druk op het Clinton camp en zei dat Mr. Comey het onderzoek zou openen. Weer gaf hij op in het Clinton camp en zei dat geen van de e-mails hoorde bij Mrs. Clinton.
De hiervoor genoemde individuen maakten toen een lijst met behulp van Wikileak’s Julian Assange om de beschuldigende informatie aan de “whisleblower” (klokkenluider)internet site werkers door te geven. Om die fallout (neerslag) van die onverwachte blootstelling tegen te gaan, maakten de Illuminati troepen snel manipulerende stem mechanismen zodat de grotere telling naar Mevr. Clinton zou gaan. Misschien was de haast die nodig was wat leidde naar de vergissingen die manoeuvreerden om averechts (verkeerd òm)te werken – de grotere telling werd ten onrechte opgeschreven aan Mr. Trump.
De negativiteit die geschapen werd door degenen wier bedoeling het was om te bedriegen en door de bedrieglijke daden van henzelf, gaat tegen de kracht in van de zich steeds verhogende vibraties. De Republikeinen zijn de grootste groep in het House en de Senaat, maar weinigen zijn blij dat Mr. Trump hun standaard drager is. De Democraten zijn verbitterd en bezorgd; velen voelen dat als Bernie Sanders de kandidaat van de partij was geweest, hij de verkiezing had gewonnen, en positieve energie rond Mr. Sanders gaat door te groeien.
Dit is het ‘vibratie’ plaatje, kun je zeggen, van de Verenigde Staten. Vasthoudend dat de universele wet dat lage en hoge vibraties samen niet beiden kunnen bestaan, en dat er uit die energetische chaos een oplossing moet komen. We weten niet wat dat zal zijn, maar we kunnen je wel enige factoren vertellen die in het spel kunnen komen.
Deze ‘verbazende ontsteltenis’ zoals politieke analisten en de media dit verkiezingsresultaat benoemen, heeft menigten van vurige burgers gemotiveerd om in protest de straten op te gaan en sommigen roepen een onderzoek op in het stemmen tellen. Als dit zich waarmaakt en er wordt ontdekt dat stemmachines vals waren of dat niet alle ingezonden stemmingen werden geteld, zou de verkiezing worden geannuleerd. In een dergelijk geval zou president Obama in dienst blijven totdat er een andere president is gekozen.
Mevrouw Clinton was niet in topfitte stoffelijke conditie toen haar clones enige jaren geleden werden gemaakt, en als de vibratie niveaus stijgen, zal de verslechtering in de cloon’s gezondheid en verschijning snel merkbaar worden. Dan nog, als er een andere verkiezing zou worden gehouden, dat zou geen reden zijn dat ze die niet zou doen; dan zou de informatie over haar en de Clinton Foundation over het hele internet zijn.
Het Republikeinse partij programma bevat ideologische voorzieningen die velen in de partij niet omhelzen en ze zijn niet comfortabel met sommige van Mr. Trump’s retorieken; ze stemden op hem omdat hij een verandering vertegenwoordigt van regering waarvan ze voelen dat die hen achterliet. Ook Mr. Sanders omhelst verandering van ‘t Washington establishment, en professioneel en persoonlijk respect samen met zijn populariteit bij de Democraten zou hem een natuurlijke keuze maken als presidentiële kandidaat. Of misschien, door populaire eisen, als een vervanging.
Mr. Trump is gretig concurrerend. Daarom ging hij de race in, hij wilde winnen en de wereld denkt dat hij dat deed. De protesterende menigten kunnen hem niet kwellen; maar als hij leert hoe veelomvattend en stressvol de presidentiële verantwoordelijkheden zijn, waar van hem wordt verwacht om op advies van anderen te handelen eerder dan op zijn eigen impulsen en hij is de baas niet van het Congress, hij kan besluiten dat het zijn van president niet zo bevredigend zal zijn als die van een ondernemer en hij zou dan een respectvolle manier naar buiten verwelkomen.
Delen van die factoren die uit gedachten en gevoelens komen wervelen in het massa bewustzijn, sommigen zijn ver en wijd bekend, sommigen die alleen lezers van onze boodschappen kennen. En jullie zullen begrijpen waarom de meest vitale factor van dit alles is: De richting waarin Mr. Trump en de Republikeinse partij het land in mee willen nemen is in tegenstelling van de overheersende vibratie, die zullen doorgaan zich te verhogen langs Aarde’s ascentie pad. Die richting van de partij is in conflict met Gaia’s visie, die gedeeld wordt door verlichte zielen en hun aantallen nemen per dag toe. De oplossing en verzoening moet en zal komen om dat pijnlijk verdeelde land, wier invloed wereldwijd wordt gevoeld, te healen.
Geliefde familie, vrees niet wat er misschien zal gebeuren. Schep wat zal gebeuren door standvastig je licht te leven! Talloze wezens door dit universum eren en ondersteunen jullie met de ongeëvenaarde kracht van onvoorwaardelijke liefde.
----------------------------------------------
LIEFDE en VREDE
Suzanne Ward
[If you received this message as a forward or are reading it on www.matthewbooks.com and would like to receive future messages directly, please send an email to messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com. That will register your email address on the moderator’s distribution list.]


PRGInstructions HERE
invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/


Aartsengel Michaël over NESARA, bestrijden van de Cabal/kliek, en Ascentie


Een gesprek in 3 delen tussen Aartsengel Michaël en Steve Beckow op 3 oktober 2011.

Deel 1         -         Deel 2         -         Deel 3